Khuyến mãi mua liền TV - Nhận ngay quà tặng - Dành cho khách hàng mua TV Internet 32" trở lên - Từ 15.04.2016 đến 05.05.2016