Khuyến mãi ngạc nhiên chưa? Ưu đãi khủng giảm giá đến 900.000 VNĐ

Thể lệ chương trình:

- Giảm 120.000 VNĐ cho đơn hàng từ 4.000.000 VNĐ - 7.000.000 VNĐ.

- Giảm 250.000 VNĐ cho đơn hàng từ 7.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ.

- Giảm 400.000 VNĐ cho đơn hàng từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ.

- Giảm 600.000 VNĐ cho đơn hàng từ 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ.

- Giảm 900.000 VNĐ cho đơn hàng trên 20.000.000 VNĐ.

- Không áp dụng cho ngành hàng điện lạnh.

Hotline tư vấn, đặt hàng: 19001267 - Phím 1

  • Xem thêm các khuyến mãi
  • Xem thêm các khuyến mãi
  • Xem thêm các khuyến mãi
  • Xem thêm các khuyến mãi
  • Xem thêm các khuyến mãi