Khuyến mãi sắm thả ga cùng App giảm đến 1.000.000 VNĐ