Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Thương hiệu

 • ACER
 • Apple
 • ASUS
 • DELL
 • Lenovo
 • LG

Loại ổ cứng

Thiết kế mỏng nhẹ

Đồ họa

Học tập - văn phòng

Nguyễn Kim Mobile App

Ưu đãi ngay trên tay

Tải Nguyễn Kim trên Mobile AppQuét để tải về và trải nghiệm
LAPTOP DELL V5481 (P92G001V81A)

20.090.000đ

20.590.000đ

Trả góp chỉ 3.348.333đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 500K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop Dell Inspiron 5480 (X6C891)

20.890.000đ

21.590.000đ

Trả góp chỉ 3.481.667đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 500K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit

18.490.000đ

18.990.000đ

Trả góp chỉ 3.081.667đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Trả góp HD SAISON giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop Dell Vostro 5481 (70175946) bán chính hãng giá tốt tại Nguyễn Kim

26.290.000đ

26.790.000đ

Trả góp chỉ 4.381.667đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop Dell Inspiron 15 3576 (70182245)

19.090.000đ

19.590.000đ

Trả góp chỉ 3.181.667đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Trả góp HD SAISON giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop Dell Inspiron N5570 (N5570F)

22.490.000đ

22.990.000đ

Trả góp chỉ 3.748.333đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit

23.490.000đ

23.990.000đ

Trả góp chỉ 3.915.000đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 500K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit

28.490.000đ

28.990.000đ

Trả góp chỉ 4.748.333đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop Dell Inspiron 14 5480 (X6C892) được bán chính hãng giá tốt tại Nguyễn Kim

23.990.000đ

24.490.000đ

Trả góp chỉ 3.998.333đ/tháng (6 tháng)
 • Giảm thêm 500K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop Dell Vostro 5581 (70175957) bán chính hãng giá tốt tại Nguyễn Kim

20.490.000đ

20.990.000đ

 • Giảm thêm 500K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop Dell Inspiron 5570 (70172478) được bán chính hãng giá tốt tại Nguyễn Kim

11.690.000đ

12.390.000đ-6%

 • Giảm thêm 300K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Trả góp HD SAISON giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit
Laptop DELL V5481 (P77F001V81A)

26.490.000đ

26.990.000đ

 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit

31.190.000đ

31.690.000đ

 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit

26.490.000đ

26.990.000đ

 • Giảm thêm 700K
 • Trả góp Home Credit giảm 300.000đ
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ SCB
 • Giảm 10% thẻ JCB
 • Giảm ngay 500.000đ thẻ Fe Credit