Lễ Tưởng Niệm Đồng Bào Tử Vong, Cán Bộ, Chiến Sĩ Hy Sinh Trong Đại Dịch Covid-19

3 năm trước -

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố, để chia sẻ trước mất mát, đau thương với những gia đình có người mất trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Nguyễn Kim sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đồng Bào Tử Vong Và Cán Bộ, Chiến Sỹ Hy Sinh Trong Đại Dịch COVID - 19 trong ngày 19/11/2021. Chi tiết về chương trình sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây. 

Lễ tưởng niệm

Có thể bạn cũng thích