Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Thương hiệu

Nguyễn Kim Mobile App

Ưu đãi ngay trên tay

Tải Nguyễn Kim trên Mobile AppQuét để tải về và trải nghiệm
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

43.990.000đ

42.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 7.081.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 13.3 Inch 128GB (2017) cấu hình mạnh tại Nguyễn Kim
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

33.990.000đ

33.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 5.581.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 13.3 2019 256GB Touch Bar Grey (MV962SA/A)
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

45.990.000đ

44.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 7.415.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

38.990.000đ

38.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 6.415.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 15.4 2019 256GB Touch Bar Grey (MV902SA/A)
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

58.990.000đ

56.990.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 9.498.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 13.3 2019 256GB Touch Bar Silver (MV962SA/A)
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

45.990.000đ

44.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 7.415.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

49.990.000đ

48.990.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 8.165.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 13 Inch 256GB (2017) cao cấp tại Nguyễn Kim
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

38.990.000đ

38.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 6.415.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 15.4 2019 256GB Touch Bar Silver (MV922SA/A)
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

58.990.000đ

56.990.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 9.498.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 15.4" 2019 512GB Touch Bar Silver (MV932SA/A)
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

69.990.000đ

69.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 11.581.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 13.3 inch 2019 128GB Space Silver MUHQ2SA/A
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

34.990.000đ

34.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 5.748.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 13.3 inch 2019 256GB Space Silver MUHR2SA/A
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

39.990.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 6.665.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 15.4" 2019 512GB Touch Bar Grey (MV912SA/A)
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

69.990.000đ

69.490.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 11.581.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Macbook Pro 13.3 inch 2019 256GB Space Gray MUHP2SA/A
Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

Apple

39.990.000đ

Giảm ngay 500.000đ thẻ BIDV

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 6.665.000đ/6 tháng. Xem chi tiết