MẢNH GHÉP THẦN TƯỢNG

BẮT ĐẦU
Số LƯỢT
CHƠI LẠI
THỜI GIAN
SỐ BƯỚC
mảnh ghép thần tượng
BẢNG XẾP HẠNG
HỌ VÀ TÊNSỐ BƯỚC CHƠITHỜI GIAN CHƠI
Chưa có người chơi nào
THỐNG KÊ
HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ BƯỚC CHƠITHỜI GIAN CHƠI
Chưa có người chơi nào
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI THEO TUẦN
GIẢIHỌ VÀ TÊNĐIỆN THOẠICMNDSỐ BƯỚC CHƠITHỜI GIAN CHƠI
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 2
Giải 1 Minh Ng Gis 0974002XXX 271777XXX 154 101 giây
Giải 2 Le Hong 0955776XXX 351444XXX 202 132 giây
Giải 2 Nguyễn Hữu Lâm 01242616XXX 24617XXX 250 199 giây
Giải 2 Thang Le 01663464XXX 22770XXX 304 215 giây
Giải 2 Suong Luu 01243035XXX 24291XXX 304 253 giây
Giải 2 Trần Thanh Hậu 01662798XXX 205895XXX 306 274 giây
Giải 3 Le Huu Loi 01249800XXX 25873XXX 344 245 giây
Giải 3 Nguyễn Văn Qúi 01672216XXX 271983XXX 386 540 giây
Giải 3 Duy 0903410XXX 25082XXX 406 593 giây
Giải 3 Lưu Anh Đông 0938265XXX 24931XXX 618 634 giây
Giải 3 Kiên Nguyễn 01683518XXX 163316XXX 620 569 giây
Giải 3 Khank Tuấn 01249428XXX 371733XXX 680 521 giây
Giải 3 Phương Đoàn 0985059XXX 351203XXX 712 579 giây
Giải 3 Nguyễn Ngọc Anh 0123454XXX 381723XXX 838 459 giây
Giải 3 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 01215961XXX 280960XXX 850 956 giây
Giải 3 Lê Tấn Đạt 01684195XXX 341725XXX 980 1507 giây
Giải 3 Phúc Quý 01647440XXX 215403XXX 1184 1175 giây
Giải 3 Ngọc Quỳnh 01283800XXX 230796XXX 1760 1113giây
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 1
Giải 1 Truong Son Lam 0902778XXX 290701XXX 36 17 giây
Giải 2 Đà La Mạn 0908299XXX 271832XXX 202 88 giây
Giải 2 Tăng Phương Huyền 0973843XXX 1267897XXX 204 80 giây
Giải 2 Hiền Tăng 0948959XXX 280882XXX 204 82 giây
Giải 2 Cao thị thi tho 01267897XXX 271882XXX 204 95 giây
Giải 2 Yuuki Reiko 0948959XXX 271171XXX 212 97 giây
Giải 3 Hikko Yuuki 0973843XXX 272135XXX 214 90 giây
Giải 3 Tang Hai 0986234XXX 280053XXX 224 89 giây
Giải 3 Yuuki Reiko 0948959XXX 272018XXX 224 102 giây
Giải 3 Hikko Yuki 01267897XXX 272018XXX 224 109 giây
Giải 3 Yuuki Reiko 0973843XXX 215054XXX 230 102 giây
Giải 3 Lê Thị Hoa 01267897XXX 280363XXX 244 100 giây
Giải 3 Tăng Hiền 0948959XXX 280882XXX 246 93 giây
Giải 3 PHẠM VĂN EM 0988090XXX 311855XXX 276 241 giây
Giải 3 Ngọc Toàn Lê 01285944XXX 25639XXX 440 520 giây
Giải 3 Nhi 01642436XXX 312327XXX 590 629 giây
Giải 3 huỳnh lý 01698118XXX 956322XXX 616 645 giây
Giải 3 Chinh Lê Quôc 0904198XXX 24561XXX 662 561 giây
Giải 3 Hag DO 01207079XXX 25720XXX 832 1275 giây
Giải 3 Minh Nhựt Huỳnh 0946398XXX 312337XXX 982 1096 giây
Giải 3 Nguyễn Thị Mai Thủy 01698566XXX 241157XXX 1230 1432 giây
CÁC SẢN PHẨM OPPO KHUYẾN MÃI