MẢNH GHÉP THẦN TƯỢNG

BẮT ĐẦU
Số LƯỢT
CHƠI LẠI
THỜI GIAN
SỐ BƯỚC
mảnh ghép thần tượng
BẢNG XẾP HẠNG
HỌ VÀ TÊNSỐ BƯỚC CHƠITHỜI GIAN CHƠI
Chưa có người chơi nào
THỐNG KÊ
HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ BƯỚC CHƠITHỜI GIAN CHƠI
Chưa có người chơi nào
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI THEO TUẦN
GIẢIHỌ VÀ TÊNĐIỆN THOẠICMNDSỐ BƯỚC CHƠITHỜI GIAN CHƠI
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 3
Giải 1 Vu ngoc dieu 0938348XXX 25154XXX 18 25 giây
Giải 2 Nguyễn Thị Thùy Trân 01699190XXX 370882XXX 24 30 giây
Giải 2 Đinh Công Nhật 0984111XXX 272391XXX 30 34 giây
Giải 2 linhlonet 0979330XXX 2508002XXX 30 70 giây
Giải 2 Lê Thị Kim Loan 01689582XXX 2500886XXX 30 102 giây
Giải 2 Đỗ Thị Ánh Tuyết 0908618XXX 271785XXX 30 102 giây
Giải 3 Trương Trọng Nhân 0964495XXX 321557XXX 30 109 giây
Giải 3 Lưu Thị Hiền 0962573XXX 371614XXX 30 110 giây
Giải 3 Nguyễn Mi 0993846XXX 987987XXX 30 668 giây
Giải 3 Nguyễn Thị Mộng Trinh 0907313XXX 371528XXX 32 32 giây
Giải 3 Đỗ Huy Cường 0979083XXX 271957XXX 32 33 giây
Giải 3 Huy 01883204XXX 271623XXX 32 37 giây
Giải 3 Mo No 0978334XXX 251073XXX 32 79 giây
Giải 3 Phan Thành Đạt 01245070XXX 201652XXX 32 1178 giây
Giải 3 Nguyễn Văn Trung 0987330XXX 370917XXX 34 60 giây
Giải 3 Phắc Oắt Đờ 0978330XXX 2500802XXX 34 70 giây
Giải 3 Nguyễn Ngọc Trân 01649858XXX 261265XXX 75 1112 giây
Giải 3 Vũ trúc duyên 01287991XXX 25562XXX 88 95 giây
Giải 3 Hoàng Trọng Diệu 01656177XXX 191874XXX 93 556 giây
Giải 3 Phạm Anh Duy 0987984XXX 261265XXX 101 885 giây
Giải 3 Lê Thị Tuyết Lan 0963260XXX 341899XXX 102 158 giây
Giải 3 Nguyễn Thị Phương Tuyền 0933301XXX 371628XXX 102 86 giây
Giải 3 Vu phat loc 01685881XXX 24339XXX 114 300 giây
Giải 3 Nguyễn Văn Trí 0908636XXX 371313XXX 116 260 giây
Giải 3 le van chuc 01694202XXX 212769XXX 118 401 giây
Giải 3 Trần Hữu Ky 0901234XXX 371651XXX 154 98 giây
Giải 3 Tạ Công Huy Hoàng 01287449XXX 25673XXX 220 239 giây
Giải 3 Nguyễn Đức Tân 01664302XXX 371392XXX 232 235 giây
Giải 3 To thi hong linh 0994550XXX 271469XXX 304 200 giây
Giải 3 Nguyen Huy Phuc 0966454XXX 212575XXX 304 461 giây
Giải 3 Nguyễn thị xuân oanh 01297820XXX 270834XXX 314 222 giây
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 2
Giải 1 Minh Ng Gis 0974002XXX 271777XXX 154 101 giây
Giải 2 Le Hong 0955776XXX 351444XXX 202 132 giây
Giải 2 Nguyễn Hữu Lâm 01242616XXX 24617XXX 250 199 giây
Giải 2 Thang Le 01663464XXX 22770XXX 304 215 giây
Giải 2 Suong Luu 01243035XXX 24291XXX 304 253 giây
Giải 2 Trần Thanh Hậu 01662798XXX 205895XXX 306 274 giây
Giải 3 Le Huu Loi 01249800XXX 25873XXX 344 245 giây
Giải 3 Nguyễn Văn Qúi 01672216XXX 271983XXX 386 540 giây
Giải 3 Duy 0903410XXX 25082XXX 406 593 giây
Giải 3 Lưu Anh Đông 0938265XXX 24931XXX 618 634 giây
Giải 3 Kiên Nguyễn 01683518XXX 163316XXX 620 569 giây
Giải 3 Khank Tuấn 01249428XXX 371733XXX 680 521 giây
Giải 3 Phương Đoàn 0985059XXX 351203XXX 712 579 giây
Giải 3 Nguyễn Ngọc Anh 0123454XXX 381723XXX 838 459 giây
Giải 3 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 01215961XXX 280960XXX 850 956 giây
Giải 3 Lê Tấn Đạt 01684195XXX 341725XXX 980 1507 giây
Giải 3 Phúc Quý 01647440XXX 215403XXX 1184 1175 giây
Giải 3 Ngọc Quỳnh 01283800XXX 230796XXX 1760 1113giây
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN 1
Giải 1 Đà La Mạn 0908299XXX 271832XXX 202 88 giây
Giải 2 Tăng Phương Huyền 0973843XXX 1267897XXX 204 80 giây
Giải 2 Hiền Tăng 0948959XXX 280882XXX 204 82 giây
Giải 2 Cao thị thi tho 01267897XXX 271882XXX 204 95 giây
Giải 2 Yuuki Reiko 0948959XXX 271171XXX 212 97 giây
Giải 2 Hikko Yuuki 0973843XXX 272135XXX 214 90 giây
Giải 3 Tang Hai 0986234XXX 280053XXX 224 89 giây
Giải 3 Yuuki Reiko 0948959XXX 272018XXX 224 102 giây
Giải 3 Hikko Yuki 01267897XXX 272018XXX 224 109 giây
Giải 3 Yuuki Reiko 0973843XXX 215054XXX 230 102 giây
Giải 3 Lê Thị Hoa 01267897XXX 280363XXX 244 100 giây
Giải 3 Tăng Hiền 0948959XXX 280882XXX 246 93 giây
Giải 3 PHẠM VĂN EM 0988090XXX 311855XXX 276 241 giây
Giải 3 Ngọc Toàn Lê 01285944XXX 25639XXX 440 520 giây
Giải 3 Nhi 01642436XXX 312327XXX 590 629 giây
Giải 3 huỳnh lý 01698118XXX 956322XXX 616 645 giây
Giải 3 Chinh Lê Quôc 0904198XXX 24561XXX 662 561 giây
Giải 3 Hag DO 01207079XXX 25720XXX 832 1275 giây
Giải 3 Minh Nhựt Huỳnh 0946398XXX 312337XXX 982 1096 giây
Giải 3 Nguyễn Thị Mai Thủy 01698566XXX 241157XXX 1230 1432 giây
CÁC SẢN PHẨM OPPO KHUYẾN MÃI