Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Thương hiệu

 • ACER
 • Apple
 • DELL

Màn hình

  Bộ vi xử lý

  Loại ổ cứng

  Ổ đĩa cứng

  Máy tính để bàn HP 290-P0110D (6DV51AA) giá tốt tại Nguyễn Kim

  9.490.000đ

  9.690.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.581.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670 (70189214) giá rẻ tại Nguyễn Kim

  8.990.000đ

  9.290.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.498.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP 290-P0110D (6DV52AA) giá tốt tại Nguyễn Kim

  11.490.000đ

  11.790.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.915.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0108D giá rẻ tại Nguyễn Kim

  9.190.000đ

  9.390.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.531.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670 giá tốt tại Nguyễn Kim

  12.990.000đ

  13.490.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.165.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3470 (70157884) giá tốt tại Nguyễn Kim

  11.490.000đ

  11.990.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.915.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670 giá tốt tại Nguyễn Kim

  10.690.000đ

  10.990.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.781.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670 (70157885) giá tốt tại Nguyễn Kim

  8.790.000đ

  -5%

  9.290.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.465.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0112D giá rẻ tại Nguyễn Kim

  14.290.000đ

  14.490.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.381.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0109D giá rẻ tại Nguyễn Kim

  12.190.000đ

  12.390.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.031.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0114D giá rẻ tại Nguyễn Kim

  12.790.000đ

  12.990.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.131.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP 290-P0113D giá rẻ tại Nguyễn Kim

  7.490.000đ

  7.690.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.248.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3470 (70157884) giá tốt tại Nguyễn Kim

  9.890.000đ

  -5%

  10.390.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.648.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3470 giá tốt tại Nguyễn Kim

  9.990.000đ

  10.290.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.665.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Acer AS XC-885 (DT.BAQSV.002) giá tốt tại Nguyễn Kim

  11.590.000đ

  11.890.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.931.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Apple Imac MMQA2SA/A màn hình sinh động

  28.490.000đ

  28.990.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 4.748.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670 MTI55123W đang được bán chính hãng có nhiều ưu đãi tại Nguyễn Kim

  13.690.000đ

  13.990.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.281.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0111D giá rẻ tại Nguyễn Kim

  13.190.000đ

  13.390.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.198.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

  Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0113D giá rẻ tại Nguyễn Kim

  19.390.000đ

  19.590.000đ

  Ưu đãi từ đối tác Ngân hàng

  Trả góp 0%

  Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 3.231.667đ/6 tháng. Xem chi tiết