Mua tivi Samsung K5520 và M5520 tại Nguyễn Kim, tặng gói dịch vụ truyền hình

Khi mua Tivi Samsung K5520 và M5520 tại Nguyễn Kim, bạn sẽ được tặng gói dịch vụ truyền hình Analog và HD của VTV Cab hoặc SCTV. Xem thêm thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết:

Chi tiết thông báo từ chương trình của Samsung

Chi tiết thông báo từ chương trình của Samsung

Chi tiết thông báo từ chương trình của Samsung

Sản phẩm liên quan

khuyến mãi đang diễn ra