Sau khi người mua đã chuyển tiền cho người bán, trong trường hợp người bán có lí do để không chuyển hàng cho người mua nữa, thì người bán có thể hủy giao dịch này bằng cách thực hiện theo các bước sau:

v    Bước 1: Người bán đăng nhập vào tài khoản NgânLượng.vn của mình.

 

v    Bước 2: Vào Lịch sử giao dịch, nhấn nút Hoàn lại ở góc ngoài cùng bên phải tương ứng với giao dịch mà người bán muốn hoàn lại tiền cho người mua.

v    Bước 3: Nhập lí do hoàn lại tiền.

Người bán nhập lí do hoàn trả lại tiền của mình, sau đó nhấn vào Tiếp tục để tiếp tục quá trình Hoàn lại.

v    Bước 4: Xác minh giao dịch Hoàn lại.

Người bán nhập mã xác minh OTP mà hệ thống NgânLượng.vn gửi SMS tới số điện thoại mà người bán đăng kí với NgânLượng.vn (là số điện thoại chính của tài khoản NgânLượng.vn mà người bán đang dùng), rồi nhập mã số bảo mật (là những kí tự ở trong ảnh). Sau đó nhấn Xác minh.

Ngược lại, nếu người bán không muốn tiếp tục quá trình Hoàn lại tiền cho người mua, nhấn vào Hủy Giao dịch, khi đó quá trình hoàn lại tiền đã bị hủy và số dư cho phép được giao dịch của người bán vẫn không thay đổi so với trước khi thực hiện quá trình Hoàn lại tiền này.

v    Bước 4: Hoàn tất giao dịch Hoàn lại. Lúc này, số tiền mà người bán hoàn lại người mua sẽ được NgânLượng.vn chuyển tới tài khoản NgânLượng.vn của người mua, đồng thời thông báo tự động tới người mua và người bán bằng email và SMS.

v    Bước 5: Để nhận lại số tiền mà người bán hoàn lại, người mua cần đăng nhập vài tài khoản NgânLượng.vn với thông tin về tài khoản email, số điện thoại như đã khai báo ở phần thông tin người mua trong Hóa đơn thanh toán.

-         Nếu như chưa có tài khoản NgânLượng.vn, tiến hành đăng kí tài khoản NgânLượng.vn với các thông tin về email, số điện thoại, tên đầy đủ phải hoàn toàn chính xác và giống với thông tin khai báo ở Hóa đơn thanh toán.

v    Bước 6: Sau khi đã đăng nhập vào tài khoản NgânLượng.vn, người mua vào phần Thông tin cá nhân. Nếu người mua đã hoàn lại tiền cho bạn, NgânLượng.vn sẽ thông báo cho bạn. Và bạn chỉ cần vào mục Hoàn lại tiền đã thanh toán trong phần Thông tin cá nhân của mình để nhận lại số tiền đó.

Để nhận lại số tiền mà người bán hoàn lại cho bạn, nhấn vào nút Nhận tiền ở góc bên phải ngoài cùng tương ứng với giao dịch Hoàn lại như hình dưới đây:

v    Bước 7: Nhận lại tiền

Để tiếp tục quá trình nhận lại tiền, bạn nhấn vào Nhận hoàn lại.

v    Bước 8: Xác minh giao dịch nhận tiền.

Để hoàn tất giao dịch nhận tiền hoàn lại, bạn cần phải nhập mã xác minh OTP mà hệ thống đã gửi SMS cho bạn vào số điện thoại mà bạn đã đăng kí với NgânLượng.vn là số điện thoại chính của tài khoản mà bạn đang dùng. Sau đó nhấn nút Xác minh.

v    Bước 9: Hoàn tất giao dịch nhận tiền.

Lúc này, số tiền mà người bán hoàn lại cho bạn sẽ được cộng vào Số dư được phép giao dịch của bạn. Để kiểm tra số dư được phép giao dịch của mình, bạn có thể vào Tài khoản cá nhân, hoặc chi tiết hơn là vào Lịch sử giao dịch, ở đó có toàn bộ thông tin về quá trình giao dịch của bạn.