Ngày hội thẻ thành viên Online

Thể lệ chương trình
  • Một ngày duy nhất 20/04/2016.
  • Giảm thêm 3% cho đơn hàng mua sắm Online với giá trị thanh toán cuối cùng từ 1.000.000 VNĐ trở lên.
  • Giá trị giảm tối đa : 1.000.000 VNĐ.
  • Điều kiện để được hưởng ưu đãi : Giao dịch phải dùng thẻ thành viên Nguyễn Kim bao gồm Thẻ thường xuyên/ Vàng/ VIP.
  • Áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện có tại www.nguyenkim.com.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi Online khác.