TTMS Nguyễn Kim Quận 1

63 - 65 - 67 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM
Khuyến mãi TTMS Nguyễn Kim Quận 1
Điện thoại: (84-8) 38 211 211 Fax : (84-8) 38 210 818
Giới thiệu TTMS Nguyễn Kim Quận 1