QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.NGUYENKIM.COM

I. NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc chung

 • - Website thương mại điện tử www.nguyenkim.com là Sàn giao dịch thương mại điện tử “sau đây gọi là Sàn giao dịch TMĐT hoặc Sàn” có tên miền là www.nguyenkim.com thiết lập và vận hành bởi Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302286281 do Sở Kế hoạch Và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/01/2015 (sau đây gọi là Nguyễn Kim).
 • - Thành viên của Sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Sàn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn cung cấp.
 • - Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Sàn cung cấp.
 • - Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
 • - Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Sàn phải minh bạch và chính xác.
 • - Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • - Các hoạt động đăng bán phiếu mua hàng giảm giá (voucher), bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định trên Sàn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • - Bằng việc tham gia giao dịch trên Sàn, thành viên phải tự tìm hiểu và được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, đồng ý bị ràng buộc và cam kết thực hiện đúng những nội dung bởi Quy chế hoạt động Sàn (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch. Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Quy định chung

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như sau:

 • - Sàn giao dịch TMĐT www.nguyenkim.com dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên Sàn và (ii) đã ký hợp đồng với Công ty Nguyễn Kim để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Sàn (sau đây gọi chung là “Thương Nhân/Người bán”).
 • - Khách hàng tham gia giao dịch trên Sàn là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Sàn và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng/Người mua").
 • - Thành viên: là thương nhân/tổ chức/cá nhân đăng ký sử dụng Sàn bao gồm Thương nhân/Người bán và Khách hàng/Người mua.
 • - Sản phẩm: là những hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên Sàn.
 • - Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho người mua hàng

Khi có nhu cầu mua hàng trên Sàn, người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

 • - Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan tâm;
 • - Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua;
 • - Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ, người mua tiến hành đặt hàng và cung cấp các thông tin địa chỉ nhận hàng và có liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi về thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ;
 • - Sau khi đã cung cấp thông tin và quyết định mua hàng, người mua có thể quyết định đặt hàng;
 • - Người mua lựa chọn cách thức giao dịch;
 • - Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ;
 • - Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có).

2. Quy trình dành cho Người bán hàng/đăng tin

Quy trình giao dịch của Người bán hàng tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa người bán hàng và Nguyễn Kim (sau đây gọi là "Hợp Đồng") và các quy chế/quy định được đăng tải lên website, theo đó để đưa tin bán hàng lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

 • - Đàm phán và ký kết hợp đồng với Nguyễn Kim, khi hợp đồng được ký kết, Nguyễn Kim sẽ cung cấp cho người bán một tài khoản.
 • - Đăng nhập thông tin tài khoản đã được đăng ký và được cấp bởi Sàn.
 • - Vào mục "Đăng tin", người bán sẽ viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, các chính sách liên quan như bảo hành, đổi trả, vận chuyển và thông tin liên hệ của người bán) theo đúng "Loại tin", "Chuyên mục"… mà người bán muốn đăng. Sau khi tạo tin theo yêu cầu, người bán sẽ nhập vào "Đăng tin".
 • - Ban quản trị website sẽ có cơ chế kiểm soát những tin bài được đăng lên website. Tất cả những bài vi phạm sẽ bị xóa. Nếu thành viên tái phạm nhiều lần Ban quản trị sẽ khóa tài khoản. Đồng thời, khi tin được đăng bài, Ban quản trị sẽ gửi cho thành viên một mã số để đại diện cho tin đăng đó.
  Lưu ý: Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh. Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10. Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc gif.
 • - Người bán hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của người mua liên quan đến Sản Phẩm người bán cung cấp.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển

Người mua có quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao hàng, dịch vụ mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận. Sàn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người mua hoặc người bán khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Sàn yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm, dịch vụ phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.

Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong mỗi tin rao. Sàn khuyến cáo người mua đọc phần "thông tin phản hồi" ở dưới mỗi chủ đề để biết được mức độ tin cậy của người bán.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

4.1 Quy trình xác nhận đơn hàng

 • Khi người mua đặt hàng trên Sàn, Ban quản trị sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến người mua mã số đơn hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Sàn chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của người mua thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Sàn.
 • Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, người mua cần cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà người mua tham gia.

4.2 Quy trình hủy đơn hàng

Trong mọi trường hợp, người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy đơn hàng đã đặt theo các cách thức sau đây:

 • - Thông báo cho Sàn về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 18006800.
 • - Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng tại https://www.nguyenkim.com/quy-dinh-doi-tra-san-pham.html).

  5. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

  Khi tiến hành giao dịch người mua cần tìm hiểu về chính sách bảo hành hàng hóa của người bán. Thông tin của trung tâm bảo hành sẽ được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Người mua vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành có trên phiếu bảo hành.

  Trong trường hợp sản phẩm được phân phối trực tiếp từ các người bán, người mua trực tiếp liên hệ người bán để được hỗ trợ bảo hành trong thời gian nhanh nhất. Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm cho người mua như trong cam kết. Mọi thông tin của người bán được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.

  Nếu người mua gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, có thể liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Nguyễn Kim qua đường dây nóng 18006800.

  Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành sản phẩm khi sản phẩm đang còn thời hạn bảo hành ghi trên giấy bảo hành.

  Sàn khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành đối với hàng hóa có dự định mua. Sàn sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào mà chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của người bán.

  6. Quy trình thanh toán

  6.1 Thanh toán giữa người mua và Sàn:

  Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

  Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

  Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ

  Cách 3: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

  Với mỗi phương thức thanh toán được lựa chọn, người mua thực hiện thanh toán tiền mua hàng cho người giao hàng hoặc thực hiện thanh toán thông qua thẻ thanh toán.

  6.2 Thanh toán giữa người bán và Nguyễn Kim:

  Nguyễn Kim sẽ thanh toán thông qua chuyển khoản cho nhà bán hàng hàng tháng sau khi đối chiếu các đơn hàng giao nhận thành công đến tay khách hàng, sau khi trừ đi các phí dịch vụ đã thỏa thuận.

  7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  • Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại qua email chamsoc@nguyenkim.com, điện thoại 18006800, hoặc gửi tại mục “liên hệ” đến Ban quản trị. Thông tin khiếu nại sẽ được gửi đến Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn.
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Sàn sẽ có biện pháp hỗ trợ và gửi thông tin phản hồi cho khách hàng để giải quyết vấn đến.
  • Bước 3: Trong trường hợp những phản ánh của khách hàng nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn thì Ban quản trị sẽ đề nghị khách hàng đưa vụ việc này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

  III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

  - Quản lý thông tin của người bán: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn, người bán phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về pháp nhân đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Ban quản trị Sàn đưa vào dữ liệu quản lý.

  - Kiểm soát giao dịch của người basn: giao dịch của người bán với Khách hàng sẽ được Sàn đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của người bán.

  - Kiểm soát thông qua phản hồi của khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Sàn. Khi tiếp nhận những khiếu nại này, Sàn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng thì tùy theo mức độ, Sàn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

  IV. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  Toàn bộ thông tin khách hàng khi mua sắm tại Sàn sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

  Chính sách này công bố cách thức mà Sàn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng.

  Sàn cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Sàn được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Sàn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Sàn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

  Sàn đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Sàn sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng.

  Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

  - Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng.

  - Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

  - Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn.

  - Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.

  - Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.

  - Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sàn.

  - Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

  - Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

  Loại thông tin thu thập:

  - Họ và tên, giới tính, ngày sinh.

  - Số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.

  - Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn.

  - Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế.

  - Thông tin khác phục vụ Chương trình khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của khách hàng.

  - Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

  Sàn cần sự hỗ trợ từ khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, khách hàng có thể thông báo cho Sàn về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân khách hàng bằng việc liên hệ với Sàn qua các hình thức được công bố trên website.

  Thời gian lưu trữ thông tin thu thập:

  Thông tin thu thập sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.

  Việc công bố thông tin thu thập:

  Sàn có thể tiết lộ thông tin thu thập cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của Sàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và Sàn có thể chia sẻ thông tin này cho:

  + Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng) và để hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

  + Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu Sàn gửi thông tin của bạn (hoặc bên mà bạn đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

  + Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Sàn. Các thông tin cá nhân tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất cứ điều gì khác mà Sàn cho là có liên quan.

  + Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Sàn tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

  Các Bên Thứ Ba và Các Liên Kết:

  Sàn có thể chuyển thông tin của khách hàng cho các công ty khác trong nhóm, các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: Sàn sẽ nhờ bên thứ phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Sàn có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Sàn có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu Sàn bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, Sàn không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc Sàn được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật. Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng www.nguyenkim.com không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà www.nguyenkim.com chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

  Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập:

  Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn đều có các quyền như sau:

  - Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

  - Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

  - Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website);

  - Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

  - Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập;

  - Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Ban quản trị Sàn qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website;

  - Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Sàn các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, Sàn không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

  Việc sử dụng Cookies trên website của Sàn:

  Cookies chỉ được Sàn sử dụng để lưu lại trạng thái về các sản phẩm Khách hàng đã xem qua trong lần truy cập cuối cùng của Khách hàng nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau.

  Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập web. Tuy nhiên Sàn muốn chỉ ra rằng việc sử dụng các “rổ” tính năng trên web và đặt hàng chỉ được thực hiện khi có sự kích hoạt của các tập tin cookie. www.nguyenkim.com chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho bạn trong việc sử dụng trang web và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về bạn. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và việc cập nhật Cam kết bảo mật

  - Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân khi không có sự đồng ý từ cá nhân.

  - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân, Sàn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

  - Ban quản trị Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Ban quản trị Sàn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của cá nhân đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp là không chính xác.

  Sàn sẽ chỉnh sửa Cam kết bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên website và sẽ được ghi ngày để khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

  V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

  Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của Ban quản trị Sàn nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên. Vì thế, Ban quản trị Sàn khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng bán sản phẩm để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được Ban quản trị cập nhật liên tục và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website.

  Để quản lý các thông tin xấu, Sàn xây dựng các cơ chế sau:

  1. Cơ chế kiểm soát thông tin trên website.

  • Cơ chế kiểm soát tự động
  • Cơ chế kiểm soát riêng
  • Có quy định về đăng thông tin
  • Cơ chế giám sát khác

  2. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ:

  Cấm tuyệt đối các tin đăng:

  • Vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam.
  • Đả kích, nói xấu, bôi nhọ danh dự của bất kỳ các tổ chức, cá nhân nào.
  • Bài viết phản động liên quan đến An ninh - Chính trị - Quân sự.
  • Bài viết vi phạm pháp luật.
  • Bài có nội dung và hình ảnh thô tục, khiêu dâm trên website. Các hành vi vi phạm điều khoản này có thể bị cấm truy cập vĩnh viễn.
  • Phá hoại hệ thống www.nguyenkim.com: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
  • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

  Tất cả các nội dung tham gia website yêu cầu:

  • Không vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.
  • Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  • Không liên quan đến chính trị, tôn giáo.
  • Không đả kích lẫn nhau.
  • Không được đăng ký định danh (nick, username) trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên hay cố tình đăng ký nick trùng với thành viên khác dưới mọi hình thức, kỹ thuật.
  • Phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, gõ tiếng Việt có dấu, hạn chế tối đa sử dụng tiếng nước ngoài. Không được sử dụng toàn chữ viết HOA trong tiêu đề và nội dung bài viết.

  Hình thức xử lý: BQT có toàn quyền xóa những tin đăng vi phạm mà không cần phải báo trước.

  • Lần 1: XÓA trực tiếp các bài viết vi phạm và nhắc nhở thành viên vi phạm.
  • Lần 2: TREO tài khoản (Tùy theo mức độ vi phạm mà BQT sẽ treo tài khoản trong khoảng thời gian nhất định).
  • Các tài khoản vi phạm quy định của tebsite nhiều lần, sau khi bị nhắc nhở 3 lần, mà vẫn tiếp tục tái diễn sẽ bị cấm truy cập vĩnh viễn.

  3. Quy định đăng tin quảng cáo trên Sàn:

  Quy định về thể loại quảng cáo:

  • Chỉ chấp nhận các quảng cáo các thông tin liên quan đến sản phẩm cho phép.
  • Một tin đăng chỉ quảng cáo cho 1 sản phẩm.

  Tin đăng trên www.nguyenkim.com yêu cầu phải điền các thông tin tại các mục có dấu (*)

  • Loại tin rao.
  • Loại sản phẩm.
  • Thông tin chi tiết sản phẩm.
  • Thông tin người bán.

  Đối với các nội dung mô tả và hình ảnh sản phẩm:

  • Tiêu đề: Độ dài tối đa 100 ký tự.
  • Mô tả: Độ dài tối đa 1000 ký tự.
  • Không viết tắt các từ, các cụm từ trong tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm.
  • Không viết in hoa một đoạn hay toàn bộ nội dung.
  • Đăng tải tối đa 10 hình ảnh cho mỗi tin đăng.
  • Hình ảnh phải là hình chụp thực tế của sản phẩm quảng cáo.
  • Không sử dụng hình ảnh có đính kèm logo hoặc thông điệp quảng cáo chiếm hơn 5% diện tích của hình ảnh đăng tải.
  • Ban quản trị Sàn có quyền từ chối thể hiện các hình ảnh mang tính chất minh họa hoặc mang mục đích quảng cáo thương hiệu trên hình ảnh mà không cần báo trước.

  4. Quy trình kiểm duyệt thông tin:

  Mọi thông tin đăng tải trên Sàn đều được Ban quản trị kiểm duyệt nội dung nhằm loại trừ những thông tin có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  Quy trình kiểm duyệt thông tin được triển khai như sau:

  • Các hình thức kiểm duyệt
  • Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng.
  • Bước 2: Kiểm duyệt nội dung các thông tin trước khi cho đăng tải lên website (nếu tin đăng hợp lệ) hoặc chuyển sang tin không hợp lệ (nếu tin đăng vi phạm nội quy hoặc chứa nội dung bị cấm).
   Ban Quản trị Sàn gồm từ 03 người sẽ làm việc thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm duyệt.
  • Bước 3: Nếu thành viên đăng tin có nội dung bị cấm, tiến hành khóa tài khoản, hoặc gửi email nhắc nhở nếu đăng tin nội dung không hợp lệ. Những thông tin xấu sẽ bị Ban Quản trị xoá bỏ ngay lập tức mà không cần báo trước; đồng thời Thành viên đăng tải thông tin đó sẽ bị Ban Quản trị khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn.
  • Các nội dung tiến hành kiểm duyệt: Các nội dung mà Ban Quản trị sẽ tiến hành kiểm duyệt bao gồm:
   • Kiểm duyệt thông tin đăng ký của Thành viên: Thành viên sử dụng thông tin giả mạo, không chính xác để đăng ký tài khoản sẽ bị Ban Quản trị khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn.
   • Kiểm duyệt nội dung thông tin do các Thành viên đăng tải, chia sẻ: các thông tin liên quan đến hàng hóa cần mua – bán do Thành viên đăng tải có nội dung vi phạm Quy chế sẽ bị xoá bỏ mà không cần thông báo trước.
  • Các biện pháp kiểm duyệt thông tin
   • Áp dụng biện pháp kiểm duyệt trực tiếp thông qua đội ngũ nhân sự của Ban Quản trị.
   • Kiểm duyệt thông tin thông qua hệ thống bộ lọc từ khóa và phần mềm ngăn chặn những nội dung vi phạm.
   • Kiểm duyệt thông tin thông qua việc tiếp nhận cảnh báo của thành viên và người dùng.

  Chế tài khi vi phạm quy định đăng tin

  Tùy theo mức độ vi phạm, Ban quản trị sẽ quyết định chế tài như sau:

  Mục Quy định Diễn giải Hình thức xử lý
  Mức 1 Mức 2

  TÀI KHOẢN

  Tên Thành viên & tên tài khoản

  Tên Thành viên & tên tài khoản có liên quan đến Nguyễn Kim, các nick giả dạng BQT như: Admin Nguyễn Kim, Webmaster, kết hợp với hình đại diện có hình ảnh là logo của Nguyễn Kim hoặc các trường hợp khác được xem là tài khoản giả danh Nguyễn Kim. Tên Thành viên & tên tài khoản dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

  Không duyệt Thành viên & Khóa vĩnh viễn

   

  Hình đại diện

  Sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, vi phạm bản quyền, vi phạm văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam

  Tạm khóa tài khoản 1 tuần & Yêu cầu thay hình đại diện

  Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu

  Thông tin liên hệ & thanh toán

  Không rõ ràng

  Nhắc nhở & Hướng dẫn

  Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu

  SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

  Đăng một chủ đề nhiều lần

  Đăng từ 2 chủ đề trở lên có nội dung giống nhau (hình ảnh, mô tả chi tiết, giá bán, tiêu đề…) dưới cùng tên một Thành viên được xem làm vi phạm. BQT sẽ không duyệt bất kỳ bài đăng nào chỉ mang tính quảng cáo người bán mà không đăng bán một mặt hàng cụ thể.

  Từ chối duyệt hoặc Nhắc nhở

  Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu

  Đăng nội dung sai danh mục hàng hóa

  BQT phân chia danh mục hàng hóa như hàng điện lạnh, hàng điện tử, viễn thông,…nếu Thành viên không tìm được nhóm ngành hàng phù hợp phải thông báo cho BQT để được hướng dẫn.

  Từ chối duyệt & Nhắc nhở

   

  Tiêu đề bài đăng

  Nêu rõ sản phẩm/dịch vụ cần bán, bao gồm: loại + tên + phân loại (màu sắc, trọng tải, kích thước…).
  Tựa đề phải là tiếng Việt có dấu, không viết tắt. Tựa đề bài đăng KHÔNG ĐƯỢC đính kèm giá.

  Từ chối duyệt & Nhắc nhở

   

  Giá

  Giá được ghi rõ theo giá VNĐ. Những sản phẩm/dịch vụ sai giá là: 100 VNĐ, 1 VNĐ, 123.456 VNĐ, USD….

  Từ chối duyệt & Nhắc nhở

   

  Hình ảnh

  - KHÔNG ĐƯỢC đính kèm thông tin liên lạc của Thành viên.
  - Hình đại diện cho bài đăng (hình đăng đầu tiên) phải là ảnh chụp mặt trước của sản phẩm. Phải đạt chất lượng (kích thước tối thiểu 400x400 pixels), đảm bảo không bị nhoè hoặc vỡ ảnh.
  - Phải là hình ảnh thật của sản phẩm/dịch vụ hoặc hình ảnh quảng cáo đã được cấp phép sử dụng từ nhà cung cấp sản phẩm.

  Từ chối duyệt & Nhắc nhở

   

  Mô tả sản phẩm/dịch vụ

  - Không được đăng thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ, website, facebook) trong bài. Không so sánh giá bán của sản phẩm/dịch vụ và giá thị trường.
  - Trình bày bằng ngôn ngữ thuần Việt có dấu, không viết tắt, không dùng ngôn ngữ gây khó hiểu cho người đọc.

  Duyệt nhưng xoá phần thông tin liên lạc.
  Từ chối duyệt và nhắc nhở.

   

  5. Lạm dụng Sàn

  Sàn và cộng đồng cộng tác để giữ Sàn và dịch vụ của Sàn làm việc đúng đắn và an toàn. Sàn cố gắng đảm bảo rằng các sản phẩm được đăng tải không xâm phạm bản quyền, thương hiệu hoặc luật sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Nếu có thông tin rằng luật sở hữu trí tuệ của Thành viên bị vi phạm, xin thông báo để Sàn có thể tiến hành điều tra.

  6. Đệ trình của người dùng

  Mọi thứ Thành viên đệ trình cho Sàn bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các câu hỏi, nhận xét, bình luận, và đề nghị (gọi chung là “Đệ trình”) sẽ trở thành tài sản duy nhất và độc quyền của Sàn và sẽ không được hoàn trả cho Thành viên.

  Ngoài các quyền áp dụng với các Đệ trình, khi Thành viên đăng tải bình luận hoặc nhận xét trên Sàn, Thành viên cũng cho phép Sàn sử dụng tên cùng với nhận xét, bình luận, hoặc các nội dung khác. Thành viên không được sử dụng e-mail giả, giả thành người khác hoặc gây nhầm lẫn cho Sàn hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của thông tin đó. Sàn có thể, nhưng không có nghĩa vụ, gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa các Đệ trình đó.

  VI. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

  Sàn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của mình, Sàn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

  Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

  Ban quản trị Sàn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn:

  Tuy nhiên, Ban quản trị Sàn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

  VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN THAM GIA WEBSITE CỦA SÀN GDTMĐT (THEO NGHỊ ĐỊNH 52/NĐ-CP)

  1. Quyền của Thương nhân

  - Được khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm của mình trên Sàn.

  - Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn.

  - Được tư vấn sử dụng các tính năng của gian hàng trên Sàn.

  - Được đóng góp ý kiến cho Sàn trong quá trình hoạt động.

  Dữ liệu, thông tin liên quan đến thành viên được Sàn cam kết bảo mật hoàn toàn (sau khi các bên ký hợp đồng dịch vụ), thông tin giao dịch sẽ được mã hoá trên đường truyền internet.

  2. Nghĩa vụ của Thương nhân

  - Bảo mật, lưu giữ và hoạt động trên Sàn dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

  - Thông báo kịp thời cho Sàn những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật.

  - Cung cấp và đăng tải thông tin lên Sàn chính xác và hoàn chỉnh.

  - Chịu trách nhiệm về thông tin, hình ảnh sản phẩm và các thông tin khác trong quá trình giới thiệu sản phẩm trên Sàn.

  - Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên Sàn.

  - Không sử dụng dịch vụ của Sàn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn.

  - Không sử dụng dịch vụ của Sàn vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trường hợp vi phạm, Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  - Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do Sàn cung cấp cho một bên thứ ba.

  - Không được hành động gây mất uy tín của Sàn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn.

  - Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch giữa Thương nhân và người mua hàng và có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi xảy ra vấn đề mà lỗi được xác định do Thương nhân.

  VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA WEBSITE CỦA SÀN GDTMĐT (THEO NGHỊ ĐỊNH 52/NĐ-CP)

  1. Quyền của khách hàng

  - Được đăng ký miễn phí Tài Khoản với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Sàn.

  - Được tự do mua Sản Phẩm trên Sàn theo quy định của Quy Chế này.

  - Có quyền khiếu nại đối với Người bán đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Sàn.

  - Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người bán không được giải quyết thỏa đáng.

  2. Nghĩa vụ của khách hàng

  - Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Sàn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

  - Khi thực hiện giao dịch trên Sàn, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Sàn là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

  - Khi mở Tài Khoản trên Sàn, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Sàn.

  - Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Sàn của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Sàn.

  - Bồi thường cho những thiệt hại mà Sàn và/hoặc Người bán phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này.

  - Thông báo ngay với Sàn theo hotline khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Người bán trên Sàn.

  - Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịc đăng tai trên website.

  IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (THEO NGHỊ ĐỊNH 52/NĐ-CP)

  1. Quyền của Ban quản trị website thương mại điện tử

  - Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên trong trường hợp cho rằng Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam.

  - Chấm dứt quyền Thành viên (sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng) trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn.

  - Xem xét chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn liên tục trong ba (03) tháng.

  - Chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên nếu phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trường hợp Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Sàn, hoặc thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn, hoặc thành viên hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

  - Truy xuất thông tin của thành viên khi xảy ra khiếu nại từ các đối tác/người mua của thành viên đó.

  - Truy xuất thông tin của thành viên khi có yêu cầu cần điều tra từ các cơ quan chức năng.

  - Gửi mail thông báo đến thành viên về những thay đổi trong quy định cũng như những tính năng mới của Sàn.

  - Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

  2. Nghĩa vụ của Ban quản trị website thương mại điện tử

  - Quản trị, quản lý, kiểm soát thông tin do thành viên đăng tải trên Sàn.

  - Duy trì hoạt động bình thường của Sàn, lên phương án khắc phục các sự cố (nếu có).

  - Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

  - Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ, tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên.

  - Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn.

  - Kiểm soát thông tin về sản phẩm đăng trên Sàn để đảm bảo nội dung nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam.

  - Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn.

  - Tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin người mua lẫn người bán khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn. Nếu nhận thấy thông tin phản ánh đó là chính xác, sẽ tiến hành khoá tài khoản vĩnh viễn đối với người bán đó.

  - Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn.

  - Công bố công khai cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn.

  - Tham khảo ý kiến của các thành viên, khách hàng để nâng cấp các chức năng của Sàn.

  - Soạn thảo và cập nhật quy chế hoạt động Sàn mới phù hợp quy định pháp luật.

  - Gửi lại thông tin đăng nhập đến email đã đăng ký của người dùng trong trường hợp người dùng quên mật khẩu.

  3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

  - Người bán có trách nhiệm xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng khi khách hàng mua hàng.

  - Người bán, khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận khi xảy ra vấn đề mà lỗi được xác định do bên người bán.

  - Mọi hành động lừa đảo trên Sàn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  - Sàn sẽ hỗ trợ khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán.

  - Sàn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa thương nhân, người bán và người mua.

  - Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch thì một trong các bên được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên, nhất là khách hàng. Đồng thời Sàn có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan chức năng bằng việc cung cấp thông tin về giao dịch trong quá trình kiểm tra, làm rõ sự việc.

  Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại như sau:

  Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại qua email chamsoc@nguyenkim.com, điện thoại 18006800, hoặc gửi tại mục “liên hệ” đến Ban quản trị. Thông tin khiếu nại sẽ được gửi đến Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn.

  Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Sàn sẽ có biện pháp hỗ trợ và gửi thông tin phản hồi cho khách hàng để giải quyết vấn đến.

  Bước 3: Trong trường hợp những phản ánh của khách hàng nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn thì Ban quản trị sẽ đề nghị khách hàng đưa vụ việc này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

  X. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

  1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

  2. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Sàn. Nguyễn Kim có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Sàn. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Sàn. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. Sàn và Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này. Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa đến và giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Thành viên sẽ phải bồi thường và Sàn (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, các công ty con, công ty liên doanh và nhân viên của Sàn) không phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường, bao gồm cả phí luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

  3. Sàn sẽ gửi thông báo cho Thành viên bằng email đến địa chỉ email Thành viên cung cấp cho Sàn trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được cho là đã nhận sau 24 giờ sau khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Ngoài ra, Sàn có thể cung cấp cho Thành viên thông báo bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký. Thông báo gửi đến cho Thành viên bằng thư sẽ được cho là đã được nhận sau ba ngày, kể từ ngày gửi thư.

  XI. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

  1. Nguyễn Kim, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

  2. Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT www.nguyenkim.com

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

  Địa chỉ: 63-65-67 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận1, TP Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 3940 8934

  Liên hệ: chamsoc@nguyenkim.com

  Quy chế này có hiệu lực từ ngày 14/03/2017.