THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: 01/03/2018 – 31/03/2018
- Với mỗi 3.000.000đ mua máy lạnh Sharp khách hàng sẽ nhận được chi phí tiền điện trị giá 150.000đ.
- Với mỗi 2.000.000đ khi mua máy lọc không khí Sharp sẽ nhận được 200.000đ tiền phí điện thoại tương ứng.
- Tối đa mỗi hóa đơn không nhận quá 10 phiếu quà tặng/phiếu điện thoại