Nokia giá sốc bất ngờ - MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

3.690.000đ

-14%

4.290.000đ

Giảm thêm 10% khi thanh toán

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 615.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

3.690.000đ

-14%

4.290.000đ

Giảm thêm 10% khi thanh toán

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 615.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

3.690.000đ

-14%

4.290.000đ

Giảm thêm 10% khi thanh toán

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 615.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

3.990.000đ

Giảm thêm 10% khi thanh toán

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 665.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Nguyễn Kim

3.990.000đ

Giảm thêm 10% khi thanh toán

Trả góp 0%

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 665.000đ/6 tháng. Xem chi tiết