Sốc điên đảo - Ấm đun siêu tốc giá 100.000đ (số lượng có hạn)

Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đặt hàng qua website Nguyễn Kim hoặc liên hệ 1900 1267 - phím 1.

Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 sản phẩm/model.

Số lượng sản phẩm có hạn, chỉ bán duy nhất 50 suất trên mỗi loại. Kết thúc sớm khi hết số lượng.

Không áp dụng các khuyến mãi khác ngoài chương trình.

Nhóm sản phẩm giảm thêm 20% - Chỉ áp dụng đặt qua Online

Nhóm sản phẩm giảm thêm 15% - Chỉ áp dụng đặt qua Online

Nhóm sản phẩm giảm thêm 10% - Chỉ áp dụng đặt qua Online