Sử dụng tủ mát an toàn và tiết kiệm, bạn đã biết?

5 năm trước -

Tủ mát đã không còn xa lạ với chúng ta, đặc biệt là những người bán hàng tạp hóa. Tuy nhiên, để sử dụng tủ mát vừa hợp lý vừa tiết kiệm bạn đã thật sự biết rõ? 

Có thể bạn cũng thích