MỜI BẠN CHỌN BẢNG LÔ TÔ BẤT KÌ BÊN DƯỚI ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH. CHÚC BẠN MAY MẮN!

Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Chọn bảng lô tô Chọn bảng lô tô trên
Bạn có 2 lượt chơi
Chơi lôtô cùng Nguyễn Kim
DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI TRÚNG GIẢI
TỔNG LƯỢT CHƠI:
HỌ TÊNĐIỆN THOẠITHỜI GIANGIẢI THƯỞNG
Chưa có người chơi nào