1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại "CHIA SẺ LIỀN TAY, GIẢM NGAY TỨC KHẮC":

- Chương trình diễn ra vào từ ngày 25/11/2019 đến ngày 19/12/2019

- Nội dung chương trình cụ thể như sau:

- Trên fanpage của Nguyễn Kim sẽ đăng tải bài viết thông báo chươg trình, với nội dung kêu gọi chia sẻ bài viết đạt được các mức giảm giá nhất định cho từng sản phẩm, vào các ngày: 25/11, 27/11, 2/12, 4/12, 9/12, 11/12, 16/12, 18/12

- Khách hàng chia sẻ bài viết về facebook cá nhân, đặt chế độ công khai (public).

- Thời gian chia sẻ: Từ 7 giờ sáng ngày đăng tải bài viết, cho đến 6:59 phút ngày kế tiếp.

- Nguyễn Kim sẽ chụp màn hình vào thời điểm 6:59 ngày kế tiếp để thống kê số lượng chia sẻ của bài viết thông báo chương trình.

- Căn cứ vào mức chia sẻ và mức giảm giá tương ứng đã thông báo, Nguyễn Kim sẽ xác định mức giảm giá cho sản phẩm được nhắc tới trong thông báo.

2. Thời gian, địa điểm và cách xác định trúng thưởng:

- Thời gian chốt danh sách tham gia và tiến hành xác định người trúng thưởng: 6:59 phút các ngày 26/11, 28/11, 3/12, 5/12, 10/12, 12/12, 17/12, 19/12

- Thời gian công bố kết quả: 11 giờ sáng các ngày 26/11, 28/11, 3/12, 5/12, 10/12, 12/12, 17/12, 19/12

- Nguyễn Kim sẽ công bố kết quả chia sẻ đạt được và mức giảm giá tương ứng trên trang fanpage chính thức của Nguyễn Kim.

3. Thời gian, địa điểm và thủ tục trao giải:

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: Khách hàng sẽ được mua sản phẩm với mức giá mới kể từ thời điểm thông báo được đăng tải trên fanpage chính thức, cho đến hết ngày 22/12/2019 hoặc cho đến khi sản phẩm được bán hết