20130427_hanghieu_1dong

1.THỜI GIAN THỰC HIỆN : Ngày 25/04/2013 đến ngày 05/05/2013.

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG : Áp dụng toàn hệ thống 21 Trung tâm bán lẻ Nguyễn Kim.

 

3. THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:

- Khi mua Tivi LED 32 inch giá từ 6.000.000 đ (sau khi đã trừ khuyến mãi) và tivi LED 40 inches trở lên khách hàng được mua bill 2 với giá 1 đồng (theo danh mục sản phẩm chỉ định).

- Khi mua bill 2 khách hàng phải xuất trình bill 1 (Mua Tivi LED 32 inch giá từ 6.000.000 đ và tivi LED 40 inches trở lên).

- Thời gian mua bill 1 và mua bill 2 trong 1 ngày.

- Bill 1 chỉ có giá trị sử dụng để mua bill 2 một lần.

- Không áp dụng chính sách thẻ thành viên Nguyễn Kim (Gold/VIP) cho tivi LED 32 inch tham gia chương trình khuyến mãi Mua hàng hiệu giá 1Đ (tivi LED 40inch vẫn áp dụng chính sách thẻ Nguyễn Kim bình thường).

- Tất cả nhân viên Nguyễn Kim không được tham gia chương trình này.

 

4. DANH MỤC SẢN PHẨM CHỈ ĐỊNH:

- Lò vi sóng Electrolux EMM1908W 

- Hút bụi Electrolux ZMO1540 

- Vĩ nướng điện Electrolux EBG100