1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại "Sinh nhật bất ngờ":

- Chương trình diễn ra vào trong ngày: 10/12/2019

- Nội dung chương trình cụ thể như sau:

          + 20 khách hàng đầu tiên đến mua sắm và tiến hành thanh toán tại cửa hàng Nguyễn Kim, có sinh nhật trong tháng 12 sẽ được tặng voucher mua sắm, có thể áp dụng ngay trên đơn hàng đang thanh toán

          + Ngày sinh nhật sẽ được căn cứ trên chứng minh nhân dân hoặc passport của khách hàng đang trực tiếp mua sắm.

2. Thời gian, địa điểm và cách xác định trúng thưởng:

- Thời gian: trong ngày 10/12/2019

- Nguyễn Kim sẽ dựa trên chứng minh nhân dân hoặc passport của khách hàng để xác định ngày sinh nhật của khách hàng là một ngày trong tháng 12.

- Khách hàng phải là một trong 20 người đầu tiên có ngày sinh nhật trong tháng 12, thực hiện mua sắm (bất kỳ món hàng nào) tại 01 cửa hàng trong hệ thống Nguyễn Kim.

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận giải 1 lần trong toàn bộ hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim.

- Khách hàng may mắn sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, địa chỉ email) để nhận giải.

3. Thời gian, địa điểm và thủ tục trao giải:

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: ngay trong ngày diễn ra chương trình: 10/12/2019

- Khách hàng trúng thưởng nhận giải trực tiếp tại cửa hàng Nguyễn Kim diễn ra chương trình

- Khách hàng khi nhận thưởng phải xuất trình chứng minh nhân dân và ký biên bản nhận giải.

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: cùng ngày diễn ra chương trình.

- Voucher được áp dụng ngay trên đơn hàng hiện tại, và có giá trị sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày phát hành. Áp dụng tại hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim, không áp dụng trên trang TMĐT.