1.Cách thức tham gia chương trình khuyến mại "Thách đấu Nguyễn Kim":

- Chương trình diễn ra vào 04 ngày: 01/12/2019, 08/12/2019, 15/12/2019, 22/12/2019

- Nội dung chương trình cụ thể như sau:

        + Vào lúc 7 giờ tối tại cửa hàng Nguyễn Kim, nhân viên Nguyễn Kim sẽ chuẩn bị gian hàng “Thách đấu Nguyễn Kim” và mời ngẫu nhiên khách hàng lần lượt chơi.

        + Mỗi khách hàng sẽ có 01 lượt thách đấu nhân viên Nguyễn Kim bằng cách trả lời bộ câu hỏi được chuẩn bị trước. Mỗi bộ câu hỏi bao gồm 03 câu.

        + Sau mỗi câu hỏi được đọc lên, khách hàng và nhân viên Nguyễn Kim sẽ phải nhấn chuông giành quyền trả lời. Người giành quyền trả lời đúng sẽ được 01 điểm. Nếu trả lời sai, người còn lại sẽ được quyền trả lời, trả lời đúng sẽ được 01 điểm.

        + Cuối phần thi, khách hàng có nhiều điểm hơn nhân viên Nguyễn Kim sẽ giành chiến thắng.

        + Mỗi ngày tại mỗi cửa hàng, Nguyễn Kim sẽ dành giải thưởng cho 20 người chiến thắng. Chương trình sẽ kết thúc khi giải thưởng đã được trao hết.

2. Thời gian, địa điểm và cách xác định trúng thưởng:

- Khách hàng khi hoàn thành phần thách đấu với số điểm cao hơn trước sự chứng kiến của nhân viên Nguyễn Kim sẽ trở thành người thắng cuộc.

- Khách hàng thắng cuộc sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, địa chỉ email) để nhận giải.

- Nguyễn Kim sẽ công bố kết quả thắng giải ngay sau mỗi lượt chơi của khách hàng.

3. Thời gian, địa điểm và thủ tục trao giải:

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: ngay trong ngày diễn ra chương trình: 01/12/2019, 08/12/2019, 15/12/2019, 22/12/2019

- Khách hàng trúng thưởng nhận giải trực tiếp tại cửa hàng Nguyễn Kim diễn ra chương trình

- Khách hàng khi nhận thưởng phải xuất trình chứng minh nhân dân và ký biên bản nhận giải.

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: cùng ngày diễn ra chương trình.

- Voucher giảm giá: Áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành mã giảm giá, áp dụng tại hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim, không áp dụng trên trang thương mại điện tử.