Danh sách trúng giải phiên 1

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Nguyễn Lê Phương Thảo 201757xxx 01283741xxx 53 13/07/2015 14:35
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Trần Vũ Chinh 205785xxx 01658949xxx 233 13/07/2015 10:29
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Nguyễn Quốc Đạt 205837xxx 01693662xxx 235 13/07/2015 14:11

Danh sách trúng giải phiên 2

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Lưu văn vững 205199xxx 0988670xxx 166 13/07/2015 21:20
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Đặng Đức Cường 205785xxx 0935758xxx 185 13/07/2015 21:17
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Nguyễn Quốc Đạt 205837xxx 01693662xxx 187 13/07/2015 21:17

Danh sách trúng giải phiên 3

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Bùi Thị Oanh Kiều 301252xxx 01698295xxx 10 14/07/2015 14:54
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Dương Tú Ngọc 371271xxx 0943242xxx 15 14/07/2015 09:30
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Vũ Huân 023475xxx 0987910xxx 18 14/07/2015 11:36

Danh sách trúng giải phiên 4

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Nguyễn Thị Liên 025311xxx 0903247xxx 9 14/07/2015 22:27
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Lâm so phol 285457xxx 0983276xxx 10 14/07/2015 18:03
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Nguyễn Tiến Lợi 031196xxx 0974040xxx 14 14/07/2015 21:55

Danh sách trúng giải phiên 5

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Nguyễn thị quý trâm 205712xxx 0984871xxx 54 15/07/2015 12:40
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Lê thị kim phụng 225800xxx 01632446xxx 63 15/07/2015 11:38
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Trần Thị Lê Ngân 205785xxx 01692650xxx 64 15/07/2015 13:36

Danh sách trúng giải phiên 6

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Lê anh tuấn 197278xxx 01667914xxx 208 15/07/2015 20:53
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Lê nguyễn hoàng anh 291075xxx 01218867xxx 209 15/07/2015 20:53
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Phan Văn Chức 205786xxx 0985305xxx 210 15/07/2015 21:43

Danh sách trúng giải phiên 7

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Nguyễn Trọng Tiến 021698xxx 0932085xxx 94 16/07/2015 15:04
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Tăng Hải 280053xxx 0986234xxx 96 16/07/2015 13:33
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Tăng Hiền 280882xxx 0948959xxx 108 16/07/2015 14:46

Danh sách trúng giải phiên 8

Giải thưởngHọ tênCMNDPhoneGiá đấuThời gian
Giải nhất PMH Samsung 3.000.000Đ Nguyễn Công Nhuần 187301xxx 0983173xxx 76 16/07/2015 23:15
Giải nhì PMH Samsung 1.000.000Đ Trần văn Hồng 091667xxx 0988826xxx 78 16/07/2015 16:15
Giải ba PMH Samsung 500.000Đ Nguyễn Văn Thọ 352025xxx 01682749xxx 89 16/07/2015 23:49

Xin chúc mừng các bạn đã may mắn nhận được giải thưởng từ BTC.

Các bạn vui lòng gửi các thông tin sau về địa chỉ e-mail marketing@nguyenkimonline.com để BTC xác thực và đối chiếu trước khi trao giải :

Tiêu đề e-mail gửi : Thông tin chương trình đấu giá PMH Samsung 3 triệu

  • ₋ Họ tên đầy đủ:
  • ₋ Số điện thoại:
  • ₋ Hình chụp 2 mặt CMND:
  • ₋ Địa chỉ: