Danh sách Top điểm

#TênĐiện thoạiĐiểmGiải
1 Hoang Oanh 01696982xxx 439 PMH samsung 3.000.000đ
2 Nguyễn Thị Cẩm Giang 0989218xxx 410 PMH samsung 3.000.000đ
3 lam 0969117xxx 368 PMH samsung 3.000.000đ
4 Duong Quang Thai 0909109xxx 366 PMH samsung 3.000.000đ
5 Ngô Quang Vinh 0902300xxx 356 PMH samsung 1.000.000đ
6 Lê Thị Mừng 01652613xxx 353 PMH samsung 1.000.000đ
7 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 0963623xxx 336 PMH samsung 500.000đ
8 Hàng Bá Linh 01675353xxx 275 PMH samsung 500.000đ
9 Hàng Như Tuyết 0974241xxx 228 PMH samsung 500.000đ
10 Phan thanh kỳ 0985333xxx 207 PMH samsung 500.000đ
11 Lý Thành Tuấn 0989033xxx 206 PMH samsung 500.000đ
12 Tất Vi Cường 0908657xxx 198 PMH samsung 500.000đ
13 phạm tấn vinh 01689932xxx 192 PMH samsung 500.000đ
14 Đỗ Thanh Bình 0918173xxx 189 PMH samsung 500.000đ
15 nguyen thien toan 0973290xxx 184 PMH samsung 500.000đ
16 võ thùy diệu 01653380xxx 182 PMH samsung 500.000đ

Danh sách nhận quà Lucky Gift

#TênĐiện thoạiNgày chơiGiải
1 Nguyen quang vinh 0939633xxx 13/07/2015 16:05 PMH samsung 300.000đ
2 Phạm Tấn Vinh 0973131xxx 13/07/2015 15:36 PMH samsung 300.000đ
3 nguyễn đình thân 01643679xxx 13/07/2015 17:43 PMH samsung 300.000đ
4 Hàng Như Tuyết 0974241xxx 13/07/2015 14:49 PMH samsung 300.000đ
5 Hàng Như Tuyết 0974241xxx 13/07/2015 14:59 PMH samsung 300.000đ
6 Lý Thành Tuấn 0989033xxx 14/07/2015 10:55 PMH samsung 300.000đ
7 Trịnh Minh Tiến 0984822xxx 14/07/2015 10:28 PMH samsung 300.000đ
8 Hàng Bá Linh 01675353xxx 13/07/2015 15:44 PMH samsung 300.000đ
9 trần quang hải đăng 0945503xxx 13/07/2015 15:33 PMH samsung 300.000đ
10 Le Tan Thinh 0976415xxx 13/07/2015 16:10 PMH samsung 300.000đ
11 nguyen le dau 01239105xxx 14/07/2015 12:13 PMH samsung 300.000đ
12 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 0963623xxx 14/07/2015 14:55 PMH samsung 300.000đ
13 Tất Vi Cường 0908657xxx 14/07/2015 10:36 PMH samsung 300.000đ
14 lưu văn tỉnh 01695586xxx 13/07/2015 15:57 PMH samsung 300.000đ
15 Lê Thị Mừng 01652613xxx 13/07/2015 15:29 PMH samsung 300.000đ
16 Tấn 0926626xxx 13/07/2015 18:40 PMH samsung 300.000đ
17 Dinh Thi Kim Mai 0934542xxx 13/07/2015 18:36 PMH samsung 300.000đ
18 Pham quoc khanh 0927450xxx 14/07/2015 16:43 PMH samsung 300.000đ
19 lê vũ thắng 0988698xxx 14/07/2015 12:21 PMH samsung 300.000đ
20 Ngoc 0973100xxx 14/07/2015 20:11 PMH samsung 300.000đ
21 Kieuhuynh 0937603xxx 15/07/2015 22:01 PMH samsung 300.000đ
22 Hàng Như Tuyết 0974241xxx 14/07/2015 20:04 PMH samsung 300.000đ
23 Nguyễn thị minh hiếu 0933348xxx 14/07/2015 22:41 PMH samsung 300.000đ
24 Phạm Tuấn Linh 01236590xxx 14/07/2015 17:54 PMH samsung 300.000đ
25 Võ Minh Ngọc 0916436xxx 14/07/2015 22:48 PMH samsung 300.000đ
26 hoang thanh truc 0902799xxx 15/07/2015 00:27 PMH samsung 300.000đ
27 châu huyền trang 0947322xxx 16/07/2015 14:19 PMH samsung 300.000đ
28 Huỳnh Tín phụng 0914464xxx 15/07/2015 11:35 PMH samsung 300.000đ
29 Nguyễn Ngọc Linh 01288880xxx 15/07/2015 12:56 PMH samsung 300.000đ
30 Vũ Phương loan 0904108xxx 17/07/2015 08:18 PMH samsung 300.000đ
31 Tran Ngoc 01694539xxx 15/07/2015 18:15 PMH samsung 300.000đ
32 Le Thi Yen 01676694xxx 15/07/2015 18:38 PMH samsung 300.000đ
33 Đỗ Thanh Bình 0918173xxx 16/07/2015 09:06 PMH samsung 300.000đ
34 Dương Bá Bộ 0968499xxx 16/07/2015 07:10 PMH samsung 300.000đ
35 Phan thanh kỳ 0985333xxx 15/07/2015 23:09 PMH samsung 300.000đ
36 Le Thi Yen 0987459xxx 15/07/2015 16:46 PMH samsung 300.000đ

Xin chúc mừng các bạn đã may mắn nhận được giải thưởng từ BTC.

Các bạn vui lòng gửi các thông tin sau về địa chỉ e-mail marketing@nguyenkimonline.com để BTC xác thực và đối chiếu trước khi trao giải :

Tiêu đề e-mail gửi : Thông tin chương trình chơi game châu chấu phiêu lưu ký trên mobile

  • ₋ Họ tên đầy đủ:
  • ₋ Số điện thoại:
  • ₋ Hình chụp 2 mặt CMND:
  • ₋ Địa chỉ: