8 năm trước -

Apple Call Center

Thông tin liên lạc với Apple Call Center Việt Nam

Apple đã chính thức có tổng đài hỗ trợ về thông tin sản phẩm qua điện thoại tại Việt Nam (Apple Call Center). Để được tư vấn hỗ trợ thêm về từng sản phẩm "Nhà Táo", bạn vui lòng theo dõi lịch tư vấn dưới đây để được hỗ trợ trực tiếp:

Thời gian hỗ trợ: Trong tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu

** 8.00 am - 9.00 am — Chỉ ngôn ngữ tiếng Anh

** 9.00 am - 6.00 pm — Song ngữ: tiếng Anh & tiếng Việt

Gọi: 1-201-0288, sau đó bấm 800-708-5413

Có thể bạn cũng thích