- Không áp dụng cho đơn hàng nhiều hơn 3 sản phẩm Tivi hoặc 3 sản phẩm Máy lạnh.