Tính trung thực của thông tin cá nhân:

Bạn phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ, …) mà bạn đang sử dụng cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân bạn theo mẫu đăng ký thành viên. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu cá nhân để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi có thể phục vụ bạn chu đáo khi bạn đặt hàng.

Tính trung thực của đơn hàng:

Bạn phải đảm bảo về tính trung thực và chính xác các thông tin về đơn hàng (bao gồm: Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ của người nhận hàng; Model sản phẩm chọn mua; thông tin về phương thức thanh toán, …)