Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Nguyễn Kim

63-65-67 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
Khuyến mãi Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Nguyễn Kim
Điện thoại: (84-8) 38 211 211
Giới thiệu Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Nguyễn Kim