TUẦN LỄ VÀNG - QUẠT ĐIỀU HÒA GIẢM THÊM ĐẾN 10%

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

1/ Thời gian: 09/07 - 14/07/2019

2/ Phạm vi: Khách hàng mua lẻ tại hệ thống trung tâm Nguyễn Kim, website nguyenkim.com

3/ Nội dung: Giảm thêm 10% cho nhóm quạt điều hòa, áp dụng cho các sản phẩm trong trang này.

Gọi 1900.1267 để biết thêm chi tiết !!!!!!!!