Tổng công ty
Khu vực TP. Hồ Chí Minh
Khu vực TP. Hà Nội
Khu vực Miền Trung-Tây Nguyên
Khu vực Miền Đông Nam Bộ
Khu vực Miền Tây

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

 

1. Nhân Viên Thời Vụ / Thực Tập Viên (SL: 80)

TT

Chức danh công việc

Số lượng nhân sự

1

Chuyên viên nhân sự (thời vụ)

3

2

Điều phối GNLĐ (thời vụ)

5

3

Quản lý cung ứng (thời vụ)

3

4

Chuyên Viên Nhập Hàng (thời vụ)

5

5

Chuyên Viên Kế Toán (thời vụ)

3

6

Kế toán kho (thời vụ)

5

7

NV. Kỹ Thuật Lắp Đặt (thời vụ)

50

Mô tả công việc:

 • Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công của trưởng bộ phận. Chi tiết như bên dưới:

  1.1 Chuyên viên nhân sự.

  - Thực hiện các công việc liên quan nhân sự, tiền lương, tuyển dụng, bảo hiểm….

  - Được đào tạo và hướng dẫn các công việc liên quan nhân sự.

   1.2 Điều Phối Giao Nhận Lắp Đặt

  - Thực hiện các công việc liên quan đến điều động, sắp xếp nhân sự, phương tiện vận tải trong công tác giao nhận lắp đặt hàng hóa cho khách hàng

  - Được đào tạo và hướng dẫn các công việc liên quan quản lý, điều động GNLĐ.

   1.3 Quản Lý Cung Ứng

  - Thực hiện các công việc liên quan đến việc phân phối chuyên chở hàng hóa

  - Được đào tạo và hướng dẫn các công việc liên quan quản lý, điều động GNLĐ

   1.4 Chuyên Viên Nhập Hàng

  - Thực hiện các công việc liên quan công tác nhập hàng hóa, điều tiết, phân bổ hàng hóa bán cho các trung tâm.

   - Được đào tạo và hướng dẫn các công việc liên quan thu mua, nhập hàng

   1.5 Chuyên Viên Kế Toán

  - Thực hiện các công việc liên quan công tác kiểm soát chi phí, chứng từ hóa đơn, công nợ, báo cáo thuế và phân tích báo cáo tài chánh.

  - Được đào tạo và hướng dẫn các công việc liên quan kế toán, tài chánh

   1.6 Kế Toán Kho

  - Thực hiện các công việc liên quan nghiệp vụ xuất nhập hàng hóa, hóa đơn chứng từ, kiểm kê, thẻ kho…

  - Được đào tạo và hướng dẫn các công việc liên quan nhân viên kế toán

   1.7 Nhân Viên Kỹ thuật lắp đặt

  - Thực hiện công việc liên quan giao nhận lắp đặt hàng hóa cho khách hàng.

  - Được đào tạo và hướng dẫn các công việc liên quan nhân viên kỹ thuật.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành liên quan
 • Định hướng phát triển nghề nghiệp
 • Chịu khó, chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc

2. Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt (SL: 200)

Mô tả công việc:
 • Giao nhận hàng hoá đã bán cho khách hàng, phân phối hàng hoá cho khách hàng, TTMS, Chi nhánh Công ty phục vụ kinh doanh.
 • Nhận lệnh điều động, phân công từ Điều phối giao nhận, thực hiện việc giao nhận hàng hoá theo yêu cầu, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thu và nộp tiền bán hàng sau mỗi chuyến giao hàng theo đúng qui định của Công ty.
 • Chủ động liên hệ khách hàng để xác nhận địa chỉ, đường đi, thời gian giao hàng theo yêu cầu của khách hàng trước khi giao nhằm hạn chế sai sót trong quá trình giao hàng.
 • Nhận hàng hoá từ kho đúng và đủ theo thông tin trên phiếu giao hàng, bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển, kiểm tra hàng hoá trước khi giao nhận cho khách đảm bảo hàng hoá đầy đủ, nguyên vẹn.
 • Bố trí, lắp đặt hàng hoá theo đúng yêu cầu của khách hàng, tư vấn hướng dẫn sử dụng và vận hành thử sản phẩm sau khi giao lắp.
 • Đảm bảo chỉ tiêu giao nhận, chỉ tiêu bán hàng theo tháng / quý được giao từ cấp trên.
 • Bảo quản tài sản, trang thiết bị được giao tránh hư hỏng, mất mát, bảo trì bảo dưỡng phương tiện vận chuyển đảm bảo sự hoạt động liên tục.
 • Báo cáo cấp trên và có phương án giải quyết khi phát hiện hàng hoá bị lỗi hàng loạt không đảm bảo kỹ thuật khi giao hàng nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Tiêu chuẩn chức danh:
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Điện lạnh hoặc các chuyên ngành khác liên quan
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
 • Cẩn thận, trung thực, có sức khoẻ và giao tiếp khá.

3. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử (SL: 100) 

Mô tả công việc:

 • Giao nhận hàng hoá đã bán cho khách hàng, phân phối hàng hoá cho khách hàng, TTMS, Chi nhánh Công ty phục vụ kinh doanh.
 • Nhận lệnh điều động, phân công từ Điều phối giao nhận, thực hiện việc giao nhận hàng hoá theo yêu cầu, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thu và nộp tiền bán hàng sau mỗi chuyến giao hàng theo đúng qui định của Công ty.
 • Chủ động liên hệ khách hàng để xác nhận địa chỉ, đường đi, thời gian giao hàng theo yêu cầu của khách hàng trước khi giao nhằm hạn chế sai sót trong quá trình giao hàng.
 • Nhận hàng hoá từ kho đúng và đủ theo thông tin trên phiếu giao hàng, bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển, kiểm tra hàng hoá trước khi giao nhận cho khách đảm bảo hàng hoá đầy đủ, nguyên vẹn.
 • Bố trí, lắp đặt hàng hoá theo đúng yêu cầu của khách hàng, tư vấn hướng dẫn sử dụng và vận hành thử sản phẩm sau khi giao lắp.
 • Đảm bảo chỉ tiêu giao nhận, chỉ tiêu bán hàng theo tháng / quý được giao từ cấp trên.
 • Bảo quản tài sản, trang thiết bị được giao tránh hư hỏng, mất mát, bảo trì bảo dưỡng phương tiện vận chuyển đảm bảo sự hoạt động liên tục.
 • Báo cáo cấp trên và có phương án giải quyết khi phát hiện hàng hoá bị lỗi hàng loạt không đảm bảo kỹ thuật khi giao hàng nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Điện tử, Điện dân dụng hoặc các chuyên ngành khác liên quan
 • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
 • Cẩn thận, trung thực, có sức khoẻ và giao tiếp khá.

4. Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng (SL: 50)

Mô tả công việc:
 • Nhận lệnh điều động từ Điều phối giao nhận lắp đặt thực hiện điều khiển xe giao hàng trong công việc chuyên chở hàng hoá đến nhà khách/chuyển kho nội bộ.
 • Điều khiển, vận hành, sắp xếp hàng hoá trên xe giao hàng trong việc vận chuyển hàng hoá đến cho khách hàng/ chuyển kho nội bộ một cách nhanh chóng & an toàn.
 • Phải đảm bảo chỉ tiêu giao nhận tháng /quý được giao từ trưởng đơn vị.
 • Thực hiện công việc kiểm tra, chịu trách nhiệm bảo quản tài sản được giao (phương tiện vận chuyển, hàng hoá trong suốt quá trình giao nhận ...) theo đúng qui định nhằm hạn chế những thất thoát có thể xảy ra cho Công ty.
 • Tuân thủ luật giao thông đường bộ, qui định, qui trình làm việc Công ty liên quan đến công việc, nhiệm vụ đảm trách.
 • Tham gia các cuộc họp, học tập và các đợt tập huấn về nghiệp vụ, qui định, qui trình làm việc, PCCC, an toàn lao động.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Ưu tiên Nam,
 • Có dấu D trở lên đối với Lái xe
 • Có dấu B2 trở lên đối với Phụ xe
 • Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Cẩn thận, trung thực, có sức khoẻ tốt.

5. Tổ Trưởng Giao Nhận (SL: 10)

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm quản lý tổ giao nhận xe Ford, thực hiện giao nhận hàng hoá đã bán cho khách hàng/phân phối chuyên chở hàng hoá cho các Trung tâm, chi nhánh của Công ty trong quá trình kinh doanh.
 • Trực tiếp nhận lệnh điều động, phân công của Điều phối giao nhận lắp đặt, điều động nhân viên trong tổ xe phụ trách thực hiện giao nhận theo yêu cầu công việc, đảm bảo tuân thủ qui trình, qui định làm việc của Công ty. Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thu và nộp tiền bán hàng sau mỗi chuyến giao hàng cho Phòng Quỹ đảm bảo tuân thủ theo qui chế quản lý tài chính của Công ty.
 • Chủ động liên hệ lại khách hàng để xác nhận lại địa chỉ, sơ đồ đường đi, thời gian giao hàng theo yêu cầu của khách hàng ... trước khi giao nhằm hạn chế những sai soát trong quá trình giao nhận lắp đặt.
 • Chịu trách nhiệm nhận hàng hoá từ kho đúng và đủ theo thông tin trên phiếu xuất, kiểm tra hàng hoá trước khi giao nhận cho khách hàng, bảo quản hàng hoá tránh rơi rớt, va đập trong suốt quá trình chuyên chở, đảm bảo hàng còn mới 100% không trầy xước, mốp méo và đầy đủ linh phụ kiện, tặng phẩm kèm theo khi giao nhận hàng hoá cho khách.
 • Phải đảm bảo chi tiêu giao nhận lắp đặt, chỉ tiêu bán hàng theo tháng/quý được giao từ Trưởng đơn vị.
 • Thực hiện việc bố trí lắp đặt hàng hoá vào đúng vị trí địa điểm mà khách hàng yêu cầu, đồng thời phải tư vấn cho khách hàng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm khi lắp đặt vận hành. Tư vấn hướng dẫn khách hàng thấu hiểu cách sử dụng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thời vận hành thử sản phẩm sau khi giao.
 • Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản, trang thiết bị làm việc được giao tránh mất mát, hư hỏng, theo dõi việc vệ sinh,bảo trì sửa chữa xe định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo sự hoạt động liên tục của phương tiện.
 • Kiểm tra và nhắc nhở tài xế, phụ xe tuân thủ luật lệ giao thông, không sử dụng phương tiện Công ty để phục vụ cho công việc cá nhân khi chưa được phép.
 • Tuân thủ các qui trình qui định làm việc của Công ty liên quan đến công việc, nhiệm vụ đảm trách.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình hoạt động, kết quả công việc cho Điều phối giao nhận lắp đặt.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm 01 năm trở lên vị trí tương đương.
 • Nam, có sức khoẻ, trung thực, chi tiết và giao tiếp tốt.
 • Ưu tiên có bằng lái dấu B2 trở lên.

Hồ sơ gồm:

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch (xác nhận địa phương)
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (photo, công chứng)
 • Hộ khẩu, CMND (photo, công chứng)
 • 03 hình thẻ 3x4

 

  

  MỤC HỎI ĐÁP TUYỂN DỤNG (dành cho ứng viên hỏi đáp các thông tin liên quan đến Tuyển dụng)

     Nếu cần thêm thông tin về Tuyển dụng tại Nguyễn Kim, xin vui lòng điền thông tin Tại đây 

 

 CÁC HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 1.  Nộp hồ sơ trực tuyến theo form dự tuyển bên dưới: đính kèm CV tự soạn hoặc Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu  Nguyễn Kim (download Tại đây )

 2. Hoặc gửi hồ sơ giấy về địa chỉ: Phòng NSHC - Trung Tâm Kinh Doanh Kho Vận Nguyễn Kim - Số 504 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

 3. Liên hệ: Trúc Mai - Điện thoại: 0918041275 hoặc Điện thoại: 19001267, số nội bộ: 1512

 4. Gửi hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email: mai.danghoangtruc@trade.nguyenkim.com

Hồ sơ giấy gồm: (Hồ sơ photo không cần công chứng và không hoàn trả hồ sơ)

  • CV tự soạn hoặc Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu  Nguyễn Kim (download Tại đây )
  • 03 hình 3x4, CMND và hộ khẩu
  • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan

 

 ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN