Tổng công ty
Khu vực TP. Hồ Chí Minh
Khu vực TP. Hà Nội
Khu vực Miền Trung-Tây Nguyên
Khu vực Miền Đông Nam Bộ
Khu vực Miền Tây

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NGUYỄN KIM BÀ RỊA CHÀO ĐÓN ỨNG VIÊN

NƠI LÀM VIỆC: Đường Cách Mạng Tháng Tám - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu

I. Văn Phòng Trung Tâm

1. Phó Giám Đốc hoặc Trưởng Phòng Kinh Doanh (SL: 01)                               

Mô tả công việc:

 • Quản lý toàn diện các hoạt động tại Trung tâm mua sắm nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về doanh số, hiệu quả kinh doanh và các mục tiêu phát triển cho Trung tâm theo đúng kế hoạch, chiến lược đã được Ban Giám đốc Cấp cao khối Trung tâm thông qua.
 • Tham mưu, đề xuất đến Ban Giám Đốc Cấp Cao khối Trung tâm phê duyệt để triển khai các mục tiêu, chiến lược, chính sách, hoạt động cải tiến...nhằm đạt được hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Trung tâm tại từng thời điểm.

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan như: Ngành hàng, Kho vận, Marketing, VP. Khối kinh doanh, TCKT, Nhân sự, CNTT…để triển khai các hoạt động chuyên môn có liên quan, qua đó đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Công ty và đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 • Thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ nhân sự, hoạch định ngân sách hoạt động của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển tại từng thời điểm của Công ty.

 • Quản lý, phân công, huấn luyện, động viên và đánh giá đội ngũ CBNV của Trung tâm nhằm tạo động lực cho CBNV hoàn tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Ban Giám đốc Cấp cao khối Trung tâm

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh / Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác liên quan
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, quản lý từ 200 NV trở lên trong các công ty kinh doanh bán lẻ/hàng tiêu dùng/điện máy/KTS
 • Có kiến thức tốt về kinh tế, xã hội, tài chính, marketing, thị trường kinh doanh bán lẻ, điện máy, KTS…
 • Có kiến thức chuyên môn tốt về quản lý & điều hành Trung tâm thương mại.
 • Có kỹ năng hoạch định, triển khai kế hoạch kinh doanh tốt
 • Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, tham vấn tốt.
 • Có kỹ năng phân tích, dự báo, giải quyết vấn đề tốt
 • Có kỹ năng lãnh đạo, truyền đạt và huấn luyện nhân viên tốt.
 • Năng động, nhạy bén, quyết đoán và đam mê với công việc kinh doanh
 • Thái độ luôn sẵn sàng đón nhận các thách thức mới cũng như các nhiệm vụ mới được giao.

II. Bộ Phận Tài Chính - Kế Toán

1. Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - Tài Chính (SL: 01)                               

Mô tả công việc:
 • Lập kế hoạch, cân đối nguồn tài chính, tham mưu cho Phó Giám Đốc / Trưởng Phòng Kinh Doanh các xu hướng có lợi hay bất lợi, từ đó có các quyết định nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho hoạt động của trung tâm.
 • Tổ chức giám sát việc thực hiện các công tác thu chi, nhập xuất hàng hóa, giá cả chất lượng hàng, hóa, hàng tồn kho, tình hình thanh toán, thu hồi công nợ, tình hình sử dụng tài sản…nhằm đảm bảo đúng quy trình, quy định và chính sách của công ty.

 • Theo dõi và giám sát việc sử dụng ngân sách đúng mục đích của các phòng ban/bộ phận nhằm kiểm soát tốt nhất chi phí hoạt động của trung tâm.

 • Tổ chức kiểm tra, kiểm kê định kỳ, đột xuất quỹ tiền mặt, hàng tồn kho, hàng trưng bày, hàng bảo hành, TSCĐ, công dụng cụ, số dư công nợ…nhằm đảm bảo số liệu hạch toán kế toán chính xác.

 • Lập và giám sát dòng tiền của trung tâm nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền cho các hoạt động thanh toán ngắn hạn.

 • Phân công, huấn luyện, động viên và đánh giá CBNV của phòng Kế toán Tài chính nhằm tạo động lực cho CBNV hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó Giám Đốc / Trưởng Phòng Kinh Doanh.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài Chính, Kế Toán, Ngân Hàng và các chuyên ngành khác liên quan.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương trong các công ty bán lẻ/hàng tiêu dùng/điện máy.
 • Có kiến thức tốt về lĩnh vực Kế toán doanh nghiệp.
 • Nắm vững và am hiểu về các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán về: hàng hóa, công nợ, tài sản
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Có khả năng xử lý, tính toán số liệu tốt.
 • Có kỹ năng sử dụng tốt các phầm mềm về kế toán liên quan.

2. Chuyên Viên Kế Toán (SL: 01)                               

Mô tả công việc:

 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bán hàng thông qua các hợp đồng, chứng từ, hóa đơn… để đảm bảo tính hiệu lực, chính xác của các thông tin, điều khoản theo chính sách, chương trình khuyến mãi của trung tâm.

 • Theo dõi, kiểm tra việc thanh toán tiền hàng công nợ bằng tiền mặt, visa, phiếu mua hàng để đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng thời hạn, điều khoản của hợp đồng.

 • Kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu và tổng kết công tác bán hàng, thu tiền, công nợ hàng ngày để nắm rõ và kịp thời cập nhật các khoản phải thu, phải trả khách hàng và tình hình bán hàng của trung tâm.

 • Kiểm tra, theo dõi tình hình luân chuyển hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ của trung tâm để hạn chế thất thoát và kiểm soát được mức độ thừa, thiếu về tài sản trong trung tâm.

 • Tổng hợp các số liệu kế toán về kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các báo cáo gửi cơ quan quản lý thuế địa phương và các cơ quan nhà nước khác có liên quan.

 • Lập các báo cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm công việc định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin, số liệu cho việc tổng hợp, kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài Chính, Kế Toán, Ngân Hàng và các chuyên ngành khác liên quan.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương trong các công ty bán lẻ/hàng tiêu dùng/điện máy.
 • Có kiến thức tốt về lĩnh vực Kế toán doanh nghiệp.
 • Nắm vững và am hiểu về các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán về: hàng hóa, công nợ, tài sản
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Có khả năng xử lý, tính toán số liệu tốt.
 • Có kỹ năng sử dụng tốt các phầm mềm về kế toán liên quan.

III. Bộ Phận Công Nghệ Thông Tin

1. Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu (SL: 01)                               

Mô tả công việc:

 • Triển khai, quản lý hệ thống phần mềm ERP/SAP tại trung tâm để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, ổn định trong suốt quá trình kinh doanh và hoạt động của Trung tâm.

 • Theo dõi, chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định và kịp thời khắc phục sự cố phát sinh về mặt dữ liệu.

 • Hỗ trợ người dùng, thực hiện các đề nghị truy xuất thông tin từ hệ thống để phục vụ công tác kiểm tra, báo cáo của các phòng ban định kỳ và đột xuất.

 • Phân tích mức độ bảo mật, an ninh trên hệ thống nhằm tìm ra các điểm yếu của hệ thống để đưa ra và triển khai các giải pháp nâng cao độ bảo mật, an ninh của hệ thống tại Trung tâm.

 • Quản lý việc xuất, nhập tất cả tài sản, vật tư, thiết bị tin học để đảm bảo việc cấp phát và sử dụng các thiết bị theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó Giám Đốc Trung Tâm / Trưởng Phòng Kinh Doanh.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Phần mềm, lập trình …
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong các công ty kinh doanh bán lẻ/hàng tiêu dùng/điện máy/KTS quy mô từ 200 CBNV trở lên
 • Có kiến thức chuyên môn tốt về hệ thống CNTT, phần mềm trong ngành kinh doanh bán lẻ, hệ thống ERP/SAP, hệ thống mạng …
 • Am hiểu sâu về ngôn ngữ lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu trong kinh doanh bán lẻ
 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo tốt về hệ thống CNTT tại Trung tâm
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt
 • Cẩn thận, trách nhiệm và tận tâm với công việc

IV. Bộ Phận Marketing

1. Nhân Viên Marketing & Đồ Hoạ (SL: 01)                              

Mô tả công việc:

 • Thực hiện công tác thiết kế, in ấn, kiểm soát và quản lý hình ảnh các ấn phẩm (biểu mẫu, bảng giá, brochure, banner,…) cho các chương trình Marketing tại Trung tâm mua sắm qua đó xây dựng và quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng đến mua hàng nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của Trung tâm.

 • Tìm tòi, sáng tạo các mẫu thiết kế phù hợp với đặc thù vùng miền và nội dung cần truyền tải nhằm tạo ra những sản phẩm đẹp, gây ấn tượng đối với khách hàng qua đó kích thích khách hàng ghé thăm trung tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu doanh số bán hàng của Trung tâm.

 • Nghiên cứu, tìm hiểu các công cụ, dụng cụ phục vụ công tác thiết kế, in ấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác nghiệp, đáp ứng kịp thời tiến độ công việc theo yêu cầu.

 • Phối hợp cùng các bộ phận liên quan bố trí xây dựng và hoàn thiện cách trang trí và trưng bày hàng hóa tại Trung tâm nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và thể hiện đúng ý đồ thiết kế các ấn phẩm.

 • Kiểm tra, kiểm soát và sử dụng hợp lý các trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh ngoài quy định của Trung tâm.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chuyên Viên Marketing.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trơ lên chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ / Marketing / Quản Trị Kinh Doanh ...
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ hoạ, in ấn
 • Năng động, sáng tạo, nhạy bén và tận tâm với công việc

V. Bộ Phận Kinh Doanh

1. Nhân Viên Bán Hàng (SL: 20)                               

Mô tả công việc:

 • Tư vấn cho khách hàng về tính năng sản phẩm, các thông số kỹ thuật chuyên môn, cách thức sử dụng, giá cả và các chính sách liên quan theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng nhằm giúp khách hàng hiễu rõ về sản phẩm và quyết định mua hàng.

 • Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mua hàng, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về khách hàng, chủng loại hàng hóa, địa chỉ giao hàng…nhằm đảm bảo tốt nhất việc cung cấp hàng hóa chính xác và giao hàng đúng hạn.

 • Tiếp nhận đóng góp, ý kiến của khách hàng lên cấp trên để có hướng giải đáp thắc mắc kịp thời nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

 • Theo dõi, kiểm tra, bảo quản, sắp xếp hàng hóa nhằm tránh mất mát, hư hỏng. Thực hiện công tác vệ sinh hàng hóa hàng hóa, quầy kệ hàng ngày theo lịch phân công nhằm đảm bảo hàng hóa sạch sẽ, tươm tất.

 • Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu giá cả hàng hóa trên thị trường nhằm có những góp ý những thông tin hữu ích lên cấp trên.

 • Tìm hiểu, nghiên cứu thường xuyên các kiến thức về sản phẩm mới, các công nghệ kỹ thuật mới nhằm có đầy đủ kiến thức thức về sản phẩm, qua đó phục vụ tốt hơn cho công việc tư vấn khách hàng.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, ưu tiên đạt chứng chỉ đào tạo nghề
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 • Có kiến thức và am hiểu các sản phẩm về Điện máy , Kỹ thuật số

VI. Bộ Phận Dịch Vụ & Chăm Sóc Khách Hàng

1. Chuyên Viên Kỹ Thuật (SL: 02)                              

Mô tả công việc:

 • Giám sát và trực tiếp việc giải quyết những khiếu nại của khách hàng liên quan đến chính sách bán hàng, bảo hành sữa chữa, vấn đề kỹ thuật của sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng theo quy định, chính sách của Công ty.

 • Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện công tác bảo hành, sửa chữa hàng hóa để đảm bảo đúng tiến độ, quy trình của công ty và kịp thời giải quyết các phát sinh trong quá trình bảo hành sửa chữa.

 • Thiết lập, duy trì hệ thống các nhà cung ứng dịch vụ bảo hành sữa chữa, cung ứng linh kiện để đảm bảo số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn phục vụ của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu về bảo hành, sửa chữa của khách hàng.

 • Giám sát việc thực hiện cài đặt các dịch vụ tin học, viễn thông cũng như thái độ, tác phong của nhân viên kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu về cài đặt và phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

 • Lập kế hoạch, giám sát việc bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện, nước, điện lạnh…tòa nhà trung tâm nhằm tiết kiệm chi phí hợp lý và phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của Trung tâm.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng Dịch Vụ & CSKH.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, Viễn Thông, Điện - Điện Tử hoặc các chuyên ngành khác liên quan
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Có kiến thức tốt về dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng, cài đặt, bảo hành, sửa chữa
 • Có kiến thức và am hiểu sâu về việc vận hành các sản phẩm điện máy và kỹ thuật số
 • Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp, giải quyết khiếu nại và thuyết phục tốt với khách hàng
 • Năng động, nhạy bén, quyết đoán, tận tâm và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.

2. Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Hành (SL: 05)                               

Mô tả công việc:

 • Tiếp nhận các thông tin thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, tư vấn, giao nhận, lắp đặt…để tư vấn, hỗ trợ và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng nhằm làm thỏa mãn các mong muốn/ yêu cầu của khách hàng.

 • Tiếp nhận, thực hiện công tác kiểm tra, giám định kỹ thuật và thực hiện tư vấn hoặc bảo hành sữa chữa lỗi kỹ thuật tại chỗ hoặc tại nhà khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu bảo hành sửa chữa sản phẩm của khách hàng.

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện quy trình thu hồi trong Trung tâm (tiếp nhận thông tin thu hồi, làm thủ tục giải quyết thu hồi hàng hóa, lên phiếu , kiểm tra các thủ tục thu hồi, hàng hóa, nhập kho sản phẩm…)

 • Cung cấp các thông tin liên quan đến các chương trình, khuyễn mãi cho khách hàng tại trung tâm và qua điện thoại.

 • Chủ động liên lạc khách hàng, kiểm tra, đánh giá các chất lượng phục vụ khách hàng tại Trung tâm.

 • Kiểm soát, thực hiện chi trả khách hàng trực tiếp trong ngân quỹ quầy CSKH.

 • Kiểm soát hàng hóa trong quá trình thu hồi hàng hóa và nhập kho sản phẩm.

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp về tình trạng các sản phẩm thu hồi.

 • Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai và thực hiện các công việc có liên quan đến việc thực hiện các chương trình khuyến mại, kiểm soát quà tặng, tặng phẩm khách hàng.

 • Thực hiện các báo cáo có liên quan đến các khiếu nại, tình hình thu hồi và các thông tin liên quan đến tiếp xúc khách hàng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chuyên Viên Kỹ Thuật hoặc Trưởng phòng DV & CSKH.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chuyên Viên Kỹ Thuật.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, Viễn Thông, Điện - Điện Tử hoặc các chuyên ngành khác liên quan
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 • Có kiến thức và am hiểu các sản phẩm về Điện máy , Kỹ thuật số
 • Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng
 • Có kỹ năng giải quyết khiếu nại tốt từ khách hàng

3. Nhân Viên Kế Toán Quầy (SL: 04)                               

Mô tả công việc:

 • Lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng và thực hiện việc thu, trả tiền phù hợp với hàng hóa, số lượng mà khách hàng đã mua nhằm đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

 • Quản lý, đối chiếu số lượng hàng hóa, số tiền thu được, số tiền khách hàng chưa thanh toán để đảm bảo khớp với chứng từ khi nộp tiền cho ngân quỹ hàng ngày.

 • Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ hàng hóa theo thứ tự và có hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu thông tin.

 • Kiểm tra phiếu ghi nhận thông tin bán hàng trước khi lập hóa đơn bán hàng để kịp thời yêu cầu bổ sung thông tin nếu thiếu và hạn chế sai sót trong việc lập hóa đơn.

 • Phối hợp kiểm tra, đối chiếu và báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho tại quầy hàng ngày để đảm bảo số lượng thực tế khớp với số lượng trên hệ thống.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính ...
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng.
 • Sử dụng tốt các phần mềm kế toán liên quan.
 • Nam / Nữ ngoại hình tốt (Nam >= 1m6, Nữ >= 1m55)

4. Nhân Viên Bảo Vệ (SL: 04)                              

Mô tả công việc:

 • Canh gác, giám sát, bảo vệ, tuần tra nghiêm ngặt khu vực được phân công. Quan sát, ngăn chặn các kẻ gian, phần tử xấu đột nhập phá hoại và xâm phạm tài sản…nhằm đảm bảo an toàn trong ca trực. Ghi nhận đầy đủ các sự vụ phát sinh trong ca trực vào sổ bàn giao làm căn cứ báo cáo lên cấp Quản lý nếu vượt tầm giải quyết nhằm hệ thống quy trình kiểm soát của bộ phận.

 • Kiểm tra chặt chẽ và lập sổ ghi chép rõ ràng chính xác việc xuất nhập, các phương tiện vận chuyển hàng hóa, bãi xe, tài sản của khách hàng, phế liệu, …theo đúng hóa đơn chứng từ quy định của Công ty nhằm tránh các thất thoát hàng hóa của Công ty.

 • Kiểm tra, nhắc nhở tác phong và việc thực hiện Nội quy, quy định của CBNV trong Công ty nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khẳng định thương hiệu Công ty.

 • Quan sát, ngăn chặn (một cách lịch sự) các trường hợp khách hàng quay phim, chụp ảnh trong Trung tâm nhằm hạn chế rò rỉ hình ảnh, thông tin mang tính độc quyền của Công ty đến các đối thủ cạnh tranh.

 • Vận hành thành thạo, thao tác nhanh các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để xử lý kịp thời khi có các sự cố xảy ra tại trung tâm.

 • Thực hiện công tác tiếp đón, mở cửa xe ôtô cho Ban Giám đốc. Hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng như phụ giúp vận chuyển hàng hóa ra xe, hướng dẫn khách hàng đến liên hệ công tác, mua sắm…và sắp xếp các phương tiện di chuyển của khách hàng đúng nơi quy định) nhằm đem lại sự phục vụ tốt nhất đối với khách hàng.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung học Cơ sở trở lên
 • Ưu tiên Bộ đội xuất ngũ, có nghiệp vụ về Bảo vệ, Phòng cháy chữa cháy
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Am hiểu cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, phòng cháy chữa cháy
 • Có kỹ năng phán đoán, xử lý, giải quyết tốt các tình huống, vấn đề có liên quan
 • Có sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn
 • Trung thực, cẩn thận và nguyên tắc

5. Nhân Viên Tạp Vụ (SL: 02)                               

Mô tả công việc:

 • Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng trong khuôn viên được phân công. Phối hợp với Bộ phận Tổng đài phục vụ nước uống kịp thời cho phòng họp, cho cấp quản lý/ lãnh đạo của Công nhằm đem lại điều kiện làm việc tốt nhất cho CBNV Công ty qua đó thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của Trung tâm.

 • Bảo quản, sử dụng các công cụ dụng cụ và vật dụng vệ sinh được cấp phát đúng quy cách một cách hợp lý, tiết kiệm nhằm giảm thiểu các khoản chi phí cho Công ty.

 • Thực hiện việc thu gom, tìm địa điểm thu mua phế liệu phát sinh toàn Công ty/ Trung tâm theo chỉ đạo của cấp trên nhưng phải tuân thủ quy định của Công ty/ Trung tâm về việc thu hồi tiền bán góp phần bổ sung thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của Phòng ban chức năng.

 • Tham gia hỗ trợ bộ phận kho quầy vệ sinh, sắp xếp nơi xuất hàng gọn gàng và khoa học nhằm đem lại không gian thoáng rộng qua đó giảm bớt áp lực hàng xuất đến các bộ phận liên quan.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ Trưởng Bảo Vệ - Tạp Vụ.

Tiêu chuẩn chức danh:

 • Tốt nghiệp Trung học Cơ sở trở lên
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Có sức khoẻ, siêng năng, nhiệt tình