Sản phẩm gia dụng được giảm 1 triệu với Mastercard

Sản phẩm TV UHD từ 49" được giảm 1 triệu với Mastercard

Sản phẩm điện lạnh được giảm 1 triệu với Mastercard

Sản phẩm điện thoại, máy tính bảng được giảm 1 triệu với Mastercard

Sản phẩm laptop, máy tính bàn được giảm 1 triệu với Mastercard

Sản phẩm máy ảnh, loa, máy chiếu được giảm 1 triệu với Mastercard

Sản phẩm TV được giảm 600.000đ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng

Sản phẩm điện lạnh được giảm 600.000đ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng

Sản phẩm gia dụng được giảm 600.000đ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng