CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIB

- Nội dung: Giảm 3.000,000 đồng cho chủ thẻ tín dụng VIB khi mua danh mục sản phẩm từ 15 triệu đồng

- Thời gian chương trình: 01/06/2022 - 30/06/2022 (đã hết số suất khuyến mại)

- Đầu thẻ áp dụng: 512824, 526887, 513892, 513094, 423865

- Địa điểm áp dụng: Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim & website: nguyenkim.com

- Mỗi khách hàng chủ thẻ tín dụng VIB chỉ được nhận ưu đãi giảm thẻ một (01) lần/tháng

- Sẽ thu hồi khoản tiền giảm giá ưu đãi nếu khách hàng trả hàng

- Chương trình được áp dụng cùng chương trình trả góp 0%

- Chương trình không áp dụng với chương trình khuyến mãi/nhập mã (nếu sản phẩm quy định)

- Chương trình có thể kết thúc trước thời gian khi hết số suất ưu đãi

- Để biết thêm về mọi thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1800 6800 hay quầy Dịch Vụ Khách Hàng tại các trung tâm mua sắm Nguyễn Kim.