Vạch trần bí mật đằng sau những con số dán trên hoa quả nhập khẩu

2 năm trước -

Với hoa quả nhập khẩu, trên bao bì của chúng sẽ được dán nhãn ghi những con số cụ thể cho từng loại, gọi là mã PLU (Price Look Up Code). Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc dãy mã 4-5 chữ số này có ý nghĩa gì, hoa quả nhập khẩu thật sự đã an toàn?

Hoa quả nhập khẩu có mã 4 chữ số, bắt đầu bằng số 3 hoặc 4 là được gieo trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu.

Hoa quả nhập khẩu có mã 4 chữ số, bắt đầu bằng số 3 hoặc 4 là được gieo trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu.

Mã 5 chữ số, bắt đầu bằng số 8 thì có nghĩa đây là sản phẩm GMO (Genetically Modified Organism) - biến đổi gen.

Mã 5 chữ số, bắt đầu bằng số 8 thì có nghĩa đây là sản phẩm GMO (Genetically Modified Organism) - biến đổi gen.

Mã 5 chữ số, bắt đầu bằng số 9 thì đây là sản phẩm 100% hữu cơ.

Mã 5 chữ số, bắt đầu bằng số 9 thì đây là sản phẩm 100% hữu cơ.

Đặc biệt, bạn cần lưu ý mỗi loại hoa quả nhập khẩu đều có mã PLU. Nếu sản phẩm bạn mua không có, thì rất có thể nó đã bị loại bỏ vì một lý do nào đó, hãy cẩn thận khi mua loại này.

Đặc biệt, bạn cần lưu ý mỗi loại hoa quả nhập khẩu đều có mã PLU. Nếu sản phẩm bạn mua không có, thì rất có thể nó đã bị loại bỏ vì một lý do nào đó, hãy cẩn thận khi mua loại này.

>>> Xem thêm cách bảo quản trái cây tại đây.

Có thể bạn cũng thích