20130813_Page_LG_OPTIMUS_PRO_940_2_01
Chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên
Lưu ý :
- Thời gian sử dụng Voucher : Từ ngày 04/09 đến 10/09/2013
- Voucher Online không được quy đổi thành tiền mặt
- Voucher Online chỉ được dùng để mua điện thoại LG Optimus G Pro trên website www.nguyenkim.com
- Mỗi khách hàng chỉ được dùng 01 voucher trong suốt thời gian diễn ra chương trình
- Mỗi voucher chỉ được áp dụng thanh toán cho 01 đơn hàng
- Voucher không được cộng dồn khi thực hiện thanh toán
20130813_Page_LG_OPTIMUS_PRO_940_2_06
nguyenkim.com
nguyenkim.com
nguyenkim.com