Danh sách người chơi thắng giải game châu chấu phiêu lưu ký

Danh sách người chơi nhận quà ngẫu nhiên từ túi quà may mắn tuần 1 (16/03/2015 – 22/03/2015)

STT Quà Tên
1 Phiếu mua hàng 50.000 VNĐ Lê Trung Ngôn
2 Phiếu mua hàng 50.000 VNĐ Nguyễn tấn nguyên
3 Phiếu mua hàng 50.000 VNĐ Ngô Quang Vinh
4 Phiếu mua hàng 50.000 VNĐ Nguyễn Thị Cẩm Giang
5 Phiếu mua hàng 50.000 VNĐ nguyễn thanh hoàng
6 eCode Topup 50.000 VNĐ vũ minh hiếu
7 eCode Topup 50.000 VNĐ Lê Thị Mừng
8 eCode Topup 50.000 VNĐ nguyễn huỳnh anh
9 eCode Topup 50.000 VNĐ Võ Thị Thanh Thuý
10 eCode Topup 50.000 VNĐ Nguyễn đức hậu
11 eCode Topup 50.000 VNĐ Bùi Cao Cường
12 eCode Topup 50.000 VNĐ Huỳnh Thanh Liêm
13 eCode Topup 100.000 VNĐ tran quoc phi
14 eCode Topup 200.000 VNĐ Bùi Cao Cường

Danh sách người chơi thắng giải tuần 1 (16/03/2015 – 22/03/2015)

STT Điểm Tên Quà
1 296 Ngô Quang Vinh PMH 500.000 VNĐ
2 274 Nguyễn Thị Cẩm Giang PMH 400.000 VNĐ
3 269 Duong thi hong hienRq PMH 300.000 VNĐ
4 267 ho thi hoang oanh eCode Topup 100.000 VNĐ
5 260 Lê Thị Mừng eCode Topup 100.000 VNĐ
6 245 Huỳnh Thanh Liêm eCode Topup 50.000 VNĐ
7 230 Lê Trung Ngôn eCode Topup 50.000 VNĐ
8 217 Trần Duy Thanh eCode Topup 50.000 VNĐ
9 214 Do Mau eCode Topup 50.000 VNĐ
10 212 Tran Thi Tuyet eCode Topup 50.000 VNĐ

Danh sách người chơi nhận quà ngẫu nhiên từ túi quà may mắn tuần 2 (23/03/2015 – 29/03/2015)

STT Ngày Quà Tên
1 28/03/2015 17:37 eCode Topup 100.000 VNĐ ToanNT
2 23/03/2015 11:10 eCode Topup 50.000 VNĐ Nguyễn Bá Anh
3 24/03/2015 19:14 Dương Thị Hiển
4 26/03/2015 16:12 Duong cao sinh
5 26/03/2015 21:00 Nguyen Hai Khanh
6 27/03/2015 07:03 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh
7 27/03/2015 12:30 Lý Thành Tuấn
8 28/03/2015 13:15 Phan Trọng Ước
9 28/03/2015 16:51 phan ngọc thành
10 28/03/2015 17:34 nguyen le dau
11 28/03/2015 17:46 vietmycomputers
12 28/03/2015 17:56 pham thi xuan mai
13 23/03/2015 08:28 Phiếu mua hàng 50.000 VNĐ Duong Thi Hong Hien
14 27/03/2015 12:28 Lý Thành Tuấn
15 27/03/2015 14:52 nguyen xuan hai

Danh sách người chơi thắng giải tuần 2 (23/03/2015 – 29/03/2015)

STT Điểm Họ tên Quà tặng
1 429 Ngô Quang Vinh PMH 500.000 VNĐ
2 377 Nguyễn Thị Cẩm Giang
3 312 Lý Thành Tuấn PMH 400.000 VNĐ
4 291 Duong Thi Hong Hien
5 290 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh PMH 300.000 VNĐ
6 290 Lê Thị Mừng
7 277 tran quoc phi eCode Topup 100.000 VNĐ
8 266 Tran Thi Tuyet
9 222 Nguyen Hai Khanh
10 210 Lê Trung Ngôn
11 209 Nguyễn Huỳnh Anh eCode Topup 50.000 VNĐ
12 205 Nguyễn đức hậu
13 191 Phạm Thế Vĩnh
14 191 Duong cao sinh
15 184 Tran Thi Thuong
16 166 Dương Thị Hiển
17 161 Bùi Cao Cường
18 158 nguyễn thanh hoàng
19 156 Võ Thị Thanh Thuý
20 146 Nguyễn Bá Anh

 

BTC sẽ liên hệ với người trúng giải qua thông tin đã đăng ký để xác nhận thông tin và trao giải. Người chơi vui lòng nghe điện thoại và check mail để nhận thông tin từ BTC.

Xem chi tiết chương trình chơi game châu chấu phiêu lưu ký tại Nguyễn Kim.