Chơi game thử tài đoán nhanh vui cùng euro 2016

Giải thưởng chơi game thử tài đoán nhanh vui cùng euro 2016

Giải thưởng

 Giải 1Giải 2 - 4Giải 5 - 10
Trận khai mạc Bóng SuperSports Euro Bóng SuperSports Euro PMH 100.000 VNĐ
16 trận tiếp theo Bóng SuperSports Euro PMH 200.000 VNĐ PMH 100.000 VNĐ
04 trận Tứ kết Bóng mini phiên bản Euro Adidas PMH 300.000 VNĐ PMH 200.000 VNĐ
02 trận Bán kết
Áo đội tuyển Anh (chính hãng Nike)
Áo đội tuyển Pháp (chính hãng Nike)
PMH 400.000 VNĐ
PMH 400.000 VNĐ
PMH 300.000 VNĐ
PMH 300.000 VNĐ
01 trận Chung kết Bóng mini phiên bản Euro Adidas + PMH 1.000.000 VNĐ PMH 500.000 VNĐ PMH 300.000 VNĐ