Hướng dẫn phát Wi-Fi dễ dàng từ điện thoại Android

4 năm trước -

Khi dùng điện thoại Android có cài đặt 3G, bạn có biết cách phát Wi-Fi cho bạn bè và người thân cùng sử dụng với mình?

Sử dụng Wi-Fi mọi lúc cùng điện thoại Android

Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android thuần Google (LG, Asus, Qmobile...)

Vào Cài đặt tìm mục Mạng không dây chọn Thêm.

Vào Cài đặt tìm mục Mạng không dây chọn Thêm.

Chọn USB Internet & điểm truy cập di động, chọn Thiết lập điểm phát sóng Wi-fi.

Nhấn vào USB Internet & điểm truy cập di động, chọn Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi.

Nhấn vào USB Internet & điểm truy cập di động, chọn Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi.

Tại ô Tên mạng, bạn điền tên mạng Wi-Fi mình muốn chia sẻ.

Tại ô Tên mạng, bạn điền tên mạng Wi-Fi mình muốn chia sẻ.

Tại ô Bảo mật, nếu muốn đặt mật khẩu bạn chọn WPA2 PSK, ngược lại chọn Không.

Tại ô Bảo mật, nếu muốn đặt mật khẩu bạn chọn WPA2 PSK, ngược lại chọn Không.

Tại ô Mật khẩu, bạn điền mật khẩu (yêu cầu từ 8 ký tự trở lên) của mạng Wi-Wi muốn chia sẻ. Sau đó nhấn chọn Lưu để lưu các thiết lập.

Tại ô Mật khẩu, bạn điền mật khẩu (yêu cầu từ 8 ký tự trở lên) của mạng Wi-Wi muốn chia sẻ. Sau đó nhấn chọn Lưu để lưu các thiết lập.

Tiến hành bật chia sẻ Wi-Fi mà bạn đã thiết lập là xong.

Tiến hành bật chia sẻ Wi-Fi mà bạn đã thiết lập là điện thoại đã có thể phát Wi-Fi rồi!

Điện thoại Samsung

Bạn vào Cài đặt, chọn Chia sẻ kết nối Internet.

Bạn vào Cài đặt, chọn Chia sẻ kết nối Internet.

Chọn Điểm truy cập di động --> Nhiều hơn --> Cấu hình Điểm truy cập di động.

Chọn Điểm truy cập di động --> Nhiều hơn --> Cấu hình Điểm truy cập di động.

Tại Điểm truy cập di động, chọn Nhiều hơn rồi nhấn chôn Cấu hình Điểm truy cập di động.

Tại Điểm truy cập di động, chọn Nhiều hơn rồi nhấn chôn Cấu hình Điểm truy cập di động.

Điền tên mạng Wi-Fi và mật khẩu, rồi nhấn chọn Lưu.

Điền tên mạng Wi-Fimật khẩu, rồi nhấn chọn Lưu.

Bật Điểm truy cập di động.

Bật Điểm truy cập di động.

Điện thoại HTC

Vào Cài đặt --> chọn Thêm nữa.

Vào Cài đặt, chọn Thêm nữa.

Chọn Chia sẻ mạng di động --> Trạm phát Wi-fi Di động.

Tại mục Chia sẻ mạng di động, chọn Trạm phát Wi-fi Di động.

Tại mục Chia sẻ mạng di động, chọn Trạm phát Wi-fi Di động.

Điền tên mạng Wi-Fi và mật khẩu.

Điền tên mạng Wi-Fimật khẩu.

Bật Trạm phát Wi-Fi Di Động.

Bật Trạm phát Wi-Fi Di Động.

Điện thoại Oppo

Bạn làm theo các bước kích hoạt như sau:

Vào Cài đặt, chọn Các kết nối không dây khác.

Vào Cài đặt, chọn Các kết nối không dây khác.

Chọn Điểm truy cập cá nhân --> Cài đặt tên và mật khẩu.

Tại Điểm truy cập cá nhân, nhấn chọn Cài đặt tên và mật khẩu.

Tại Điểm truy cập cá nhân, nhấn chọn Cài đặt tên và mật khẩu.

Điền tên mạng Wifi và mật khẩu.

Điền tên mạng Wi-Fimật khẩu. Nhấn OK để lưu lại.

Cuối cùng nhấn bật Điểm truy cập cá nhân của bạn.

Cuối cùng nhấn bật Điểm truy cập cá nhân của bạn.

Có thể bạn cũng thích