Nguyễn Kim trao tặng 10 laptop cho thủ khoa các trường đại học TP.HCM